Nieuws & Media . 9 Export 9 Teleurstelling over uitstel opening voor vakantievluchten

Teleurstelling over uitstel opening voor vakantievluchten

Directeur Lelystad Airport Hanne Buis:

‘Wij zijn teleurgesteld over het bericht dat de minister geen mogelijkheid ziet om Lelystad Airport op 1 april 2019 open te stellen voor het vakantieverkeer. Op basis van langlopende en heldere afspraken hebben we een luchthaven aangelegd, die op 1 april 2019 klaar is voor gebruik. Natuurlijk begrijp ik dat de minister zorgvuldigheid voorop stelt. Ik heb ook altijd onderstreept dat zorgvuldigheid gaat boven snelheid.

Tegelijkertijd heeft de minister vandaag ook bevestigd dat Lelystad Airport open gaat in 2020 en dat wij daarmee de noodzakelijke bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de breed gedragen selectiviteitsafspraken.

Dat neemt niet weg dat door het vandaag aangekondigde uitstel, niet geprofiteerd kan worden van de positieve spin-off die de luchthaven de regio te bieden heeft.

Het is positief dat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) verbeteringen hebben gevonden in de aansluitroutes en hierdoor een groot deel van de knelpunten – die door bewoners zijn aangekaart – wordt opgelost.

Ik vertrouw er op dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat er alles aan doet om de gemaakte afspraken en de belangrijke stappen ten behoeve van opening in 2020 na te komen.”