Nieuws & Media . 9 Export 9 Start bouw lucht- en landzijdige infrastructuur

Start bouw lucht- en landzijdige infrastructuur

Op 9 januari is Dura Vermeer gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de lucht- en landzijdige infrastructuur, bestaande uit het inrichten van het bouwterrein en het plaatsen van hekwerk op de luchthaven. Daarnaast starten ze met het aanleggen van drainage
en riolering en worden rondom de luchthaven bomen gekapt die binnen de aanvliegroute van het toekomstige vliegverkeer staan.

Vervolgens gaat Dura Vermeer verder met het aanbrengen van diverse funderingen en verhardingen voor de start- en landingsbaan, taxibaan en het parkeerterrein. Ook worden diverse watergangen gegraven voor afwatering en brengen we kabels en leidingen aan om de luchthaven in de toekomst te kunnen voorzien van verschillende soorten verlichting.

Voor bovengenoemde werkzaamheden vinden transporten van en naar de luchthaven plaats. Het benodigde bouwverkeer voor de Talingweg rijdt aan en af vanaf de Larserweg (N302), de Eendenweg en de Talingweg. Rondom de Eendenweg en Talingweg wordt aanvullende bebording geplaatst voor het bouwverkeer.

Mocht u meer willen weten over de aanleg van de lucht- en landijzige infrastructuur, bekijk dan de website van Dura Vermeer via http://www.infrastructuurlelystadairport.nl