Nieuws & Media . 9 Overall 9 Nieuwe editie Lelystad Airportkrant

Nieuwe editie Lelystad Airportkrant

Het nieuwe vakantievliegveld van Nederland is ‘ready for take-off’

Lelystad – Lelystad Airport is klaar voor opening! Die boodschap zit verweven in alle verhalen in de zojuist verschenen en huis-aan-huis in Flevoland verspreide zesde editie van de Airportkrant. De krant is een uitgave van Lelystad Airport, provincie Flevoland en gemeente Lelystad. Bestuurders, luchthavendirectie, ondernemers, studenten en agrariërs richten zich op opening van Lelystad Airport per 1 november 2021. Het definitieve besluit wordt nog deze kabinetsperiode verwacht.

De nieuwste editie van de Lelystad Airportkrant biedt een verscheidenheid aan verhalen van mensen die op en aan het uitgebreide Lelystad Airport en in de directe (business)omgeving daarvan werken. De Airportkrant gaat in op de discussie over de toekomst van de luchtvaart en de aandacht die Lelystad Airport daarbij in de media vaak krijgt. Zo stelt Dick Benschop als CEO van Schiphol de ‘herstelperiode van de coronacrisis te willen gebruiken om innovatie te bevorderen’. Wilma van Dijk stelt zich voor als nieuwe directeur van Lelystad Airport. Burgemeester Ina Adema van Lelystad, gedeputeerde Jan de Reus en wethouder Janneke Sparreboom vertellen over de stand van zaken rond de besluitvorming. Zij geven aan dat aan alle voorwaarden is voldaan. De bestuurders rekenen er daarom op dat het besluit om Lelystad Airport per 1 november 2021 te openen binnenkort wordt bevestigd door het kabinet.

Feiten op een rij
De middenpagina’s van de krant geven een thematisch en feitelijk overzicht van de stand van zaken als het over de ontwikkeling van Lelystad Airport gaat. De lezers krijgen zo een goed beeld van de toekomst op en rond de luchthaven. Een voorbeeld hiervan is de volledig elektrische bus van Arriva, die de reizigers zal vervoeren tussen Lelystad Centraal Station en Lelystad Airport. Dat het uitstel van de opening naar november 2021 niet betekent dat de luchtverkeersleiders en de brandweer niets te doen hebben, leest u in de verhalen van luchtverkeersleider Denis en brandweercommandant Pieter Hoogeveen. En ‘meten is weten’: dat wordt duidelijk in het artikel over de aanleg en het beheer van het geluidmeetpuntennetwerk in Flevoland.

Andere onderwerpen in de krant
De Airportkrant bevat tal van andere artikelen gericht op de duurzame ontwikkeling van het luchthavengebied. Er wordt stil gestaan bij de bedrijvigheid op en rond de luchthaven en de positieve ontwikkeling in de bereikbaarheid van Lelystad.
De Airportkrant is deze week samen met de huis-aan-huiskranten verspreid in heel Flevoland in een oplage van 190.000 exemplaren.

Extra exemplaren
Voor wie de krant mocht missen: een digitale versie staat op www.uitbreidinglelystadairport.nl. Papieren exemplaren zijn beperkt verkrijgbaar bij het luchthavengebouw op Lelystad Airport en bij de infobalie van stadhuis Lelystad.