Nieuws & Media . 9 Export 9 Minister neemt rapport Bewonersdelegatie in ontvangst

Minister neemt rapport Bewonersdelegatie in ontvangst

Minister neemt rapport Bewonersdelegatie in ontvangst

Vandaag heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) het rapport van de Bewonersdelegatie Aansluitroutes Lelystad in ontvangst genomen. Lelystad Airport waardeert de inzet en de expertise van de bewoners. We ondersteunen deze vernieuwing in het proces en wachten eventuele verdere ontwikkelingen af. Tegelijkertijd zijn wij verheugd over het nieuws dat LVNL verbeteringen heeft gevonden in de routes en wachten wij af of er mede naar aanleiding van het rapport van de Bewonersdelegatie eveneens andere mogelijkheden worden gevonden.

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het voorstel voor de opening van Lelystad Airport in april 2019. Ook de minister heeft aangegeven zich hiervoor in te spannen. Ondertussen zijn wij volop bezig met de voorbereidingen en de bouw voor de geplande opening van de vakantieluchthaven in april 2019.