Nieuws & Media . 9 Export 9 Lelystad Airport biedt kansen aan mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Lelystad Airport biedt kansen aan mensen met afstand tot arbeidsmarkt

De directie van Lelystad Airport en Werkbedrijf Lelystad zijn een partnership aangegaan. In de komende ontwikkeling van Lelystad Airport zullen zij gezamenlijk waar mogelijk concrete kansen bieden aan locale arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overeenkomst is ondertekend door Erik Lagerweij, directeur Lelystad Airport en Onno Vermooten, directeur Werkbedrijf Lelystad.

De groei van Lelystad Airport creëert extra werkgelegenheid voor de omgeving. Ten dele zal dit een aanzuigende werking hebben op specialisten buiten Flevoland maar voor een belangrijk deel wenst de luchthaven ook lokaal talent aan zich te binden.

In het kader van ‘social return’ zal Lelystad Airport zich inspannen om de werknemers op de luchthaven een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij waarbij expliciet kansen worden geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast een gebalanceerde opbouw van haar eigen medewerkersbestand verwacht Lelystad Airport dit ook van haar (onder)aannemers.

Werkbedrijf Lelystad is het re-integratiebedrijf van de gemeente Lelystad. Dit bedrijf begeleidt langdurig werklozen naar werk en bevordert de toegang tot de arbeidsmarkt voor diegenen die in de toegang tot de arbeidsmarkt worden belemmerd. Een bedrijvennetwerk, gemeentelijk werk en Concern voor Werk worden ingezet om werkervaring op te laten doen.