Verankering in Flevoland

Lelystad Airport, midden in de regio

Home Over ons Verankering in Flevoland

Lelystad Airport, midden in de regio

Op verschillende gebieden wordt samengewerkt met lokale partners en worden deze ondersteund door sponsoring en actieve betrokkenheid van medewerkers.

We willen graag een positieve invloed hebben op de maatschappij en de betrokkenheid van medewerkers en tegelijkertijd bijdragen aan onze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Door samen te werken willen we een betekenisvolle verschil maken en een meer inclusieve en verantwoordelijke bedrijfsbenadering creëren.

Enkele voorbeelden van onze samenwerkingen zijn met de Voedselbank Lelystad, Stichting Hoogvliegers, De Lelystadse Boer, Lelystadse Uitdaging, JINC, Werkbedrijf Lelystad, ROC Flevoland en Lelystad Akkoord.

 

Voedselbank Lelystad

Lelystad Airport en De Lelystadse Uitdaging

Lelystad Airport is een van de eerste bedrijven die gebruik maakt van de mogelijkheid om zich te laten zien op de koelauto van Voedselbank Lelystad. Hiermee is de luchthaven een van de de eersten die op deze manier haar naam verbindt aan Voedselbank Lelystad en zo meehelpt om de vrachtwagen in bedrijf te houden. De in juli 2023 aangeschafte nieuwe vrachtwagen is een onmisbare schakel in de voedselvoorziening aan mensen in armoe. Met naamsvermelding op de koelwagen steunt Lelystad Airport mensen die het even moeilijk hebben. Door te adverteren op de koelauto, kan deze blijven rijden en leveren wij een bijdrage aan het in standhouden van een verantwoorde voedselvoorziening in Lelystad en omliggende regio.

 

Stichting Hoogvliegers

Lelystad Airport en De Lelystadse Uitdaging

Sinds oktober 2023 heeft de PH-KMR, van Stichting Hoogvliegers, als standplaats de hangaar van Zeusch Aviation op Lelystad Airport.

Stichting Hoogvliegers zet zich in voor ernstig zieke of gehandicapte kinderen en organiseert vliegavonturen voor deze kinderen, waarbij ze de kans krijgen om een dagje piloot te zijn en even te ontsnappen aan hun dagelijkse uitdagingen en te genieten van een bijzondere ervaring in de lucht.

Stichting Hoogvliegers werkt samen met vrijwillige piloten en wordt gefinancierd door donaties en sponsoren. Lelystad Airport is blij om samen met Zeusch Aviation dit belangrijke goede doel te kunnen ondersteunen. 

De Lelystadse Boer

Stichting De Lelystadse Boer is een club van 115 boeren rondom Lelystad Airport. Stichting De Lelystadse Boer is opgericht op 1 november 2016. Boerenbedrijven gevestigd in een gebied zo groot als 7.000 voetbalvelden, goed voor zo’n 50 miljoen euro omzet per jaar. De boeren willen omdenken. Zij geloven dat ze samen met de luchthaven, het businesspark, de gemeente, de provincie en andere belanghebbenden kansen kunnen pakken en mooie projecten kunnen realiseren.

De Lelystadse Boer op Lelystad Airport

Stichting De Lelystadse Boer is uitgegroeid tot een paraplumerk van nagenoeg alles wat zich in het buitengebied van Lelystad op agrarisch vlak afspeelt.Lelystadse boeren helpen met het onderhoud van de luchthaven, werken samen met buren en andere betrokkenen op het vlak van duurzaamheid. Ook verzorgen zij boerderijeducatie door boerderijbezoeken, oogstdagen en boer-in-klas-programma’s. En ze zijn de rentmeester van het gebied waar zij werken, wonen en dromen najagen.

Bij ingebruikname voor commercieel handelsverkeer (vakantievluchten) levert De Lelystadse Boer lokale producten voor de horeca in de passagiersterminal.

Rentmeester BV zorgt ervoor dat Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark keurig onderhouden worden. Dit doen zij met nieuwe elektrische bosmaaiers. Een fijne duurzame oplossing.

Speciaal voor het 50-jarig jubileum heeft De Lelystadse Boer ‘LA50jaar’ in het gras gemaaid:

Lelystadse Uitdaging

Lelystad Airport en De Lelystadse Uitdaging

De Lelystadse Uitdaging werkt samen met Lelystadse bedrijven en vervult hulpvragen van stichtingen en verenigingen (matches). In 2023 heeft Lelystadse Uitdaging 350 matches gerealiseerd met een maatschappelijke waarde van €400.000.

Op Lelystad Airport worden er bijvoorbeeld kinderfeestjes georganiseerd voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Ook hebben gebruikte laptops van Lelystad Airport een tweede leven gekregen bij een goed doel in Lelystad.

Aswin Frenay, bestuurslid Lelystadse Uitdaging, over de samenwerking:
‘We zijn er trots op dat Lelystad Airport sponsor is van Lelystadse Uitdaging. Lelystad Airport is al meer dan 5 jaar betrokken en heeft als partner een actieve rol.’ 

JINC

Lelystad Airport JINC Baas voor een dag

Lelystad Airport is trotse partner van non-profitorganisatie JINC.

Door de samenwerking helpen we kinderen uit achterstandswijken op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt. In Nederland groeien honderdduizenden kinderen op in wijken met veel armoede en weinig rolmodellen. Zij hebben evenveel talent als leeftijdsgenootjes uit rijkere buurten, maar krijgen vaak minder kans dat te ontwikkelen. Via de projecten van JINC maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren.

Lelystad Airport draagt financieel bij om de JINC-projecten mogelijk te maken en stelt medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, bijvoorbeeld als trainer of als coach. De ervaring is dat de vakkennis en vooral het plezier in het werk van professionals jongeren inspireert en bijblijft. Ook geeft het contact met de professionals hun zelfvertrouwen en inzicht in de eigen kwaliteiten.

Werkbedrijf Lelystad

Via Werkbedrijf Lelystad is er altijd iemand aan het werk op Lelystad Airport met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

ROC Flevoland

ROC Flevoland krijgt een belangrijke rol in de passagiersterminal bij ingebruikname voor commercieel handelsverkeer (vakantievluchten).

Het onderwijsprogramma en lesrooster worden geïntegreerd in het vliegschema en studenten zullen verschillende actieve rollen in de praktijk krijgen (onder andere security, hospitality, bagage afhandeling).

Luister hier naar het interview met Jarno Volmer van Scala door Jop Fackeldey in het radioprogramma “Lelystad in Bedrijf.”

 

Lelystad Akkoord

Lelystad Airport is sinds maart 2024 officieel aangesloten bij het Lelystad Akkoord. Het Lelystad Akkoord is een samenwerking van overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, allen met als doel om de inclusieve arbeidsmarkt te creëren. Daarin blijft niemand aan de kant staan en is er ruimte voor ieders talent. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, krijgen een kans! Het Lelystad Akkoord wil de sociaal-economische positie van Lelystad duurzaam verbeteren.

De Inclusieve Arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waaraan mensen zoveel mogelijk en duurzaam meedoen, niet kijkend naar beperkingen maar naar de mogelijkheden. Het Lelystad Akkoord zet hiervoor een netwerk op om te kijken naar kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, te voorkomen dat werknemers werkloos worden, en de aansluiting tussen werkgevers en opleidingen zo groot mogelijk te maken. Het doel is om zoveel mogelijk mensen werkzekerheid te bieden en daarmee al het arbeidspotentieel in de regio te benutten. Bedrijven die hieraan meedoen, zijn inclusieve ondernemers.