Toekomstbestendige luchthaven

Alternatieve energiebronnen.

Home Over ons Toekomstbestendige luchthaven

Duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030-2050

Als onderdeel van Royal Schiphol Group heeft Lelystad Airport duurzaamheidsdoelstellingen en –ambities geformuleerd voor 2030 en 2050. Royal Schiphol Group heeft als doel ‘s werelds meest duurzame en hoogwaardige luchthavens te exploiteren.

De roadmap biedt ons handvatten voor het creëren van een emissievrije luchthaven, met als doel in 2030 de eigen operatie uit te voeren zonder emissies.

We analyseren en evalueren het huidige energieverbruik. Daardoor krijgen we inzicht in de maatregelen die we moeten nemen om dat doel te bereiken. Zo zijn circulaire economie en sterke samenwerking met lokale partijen van onmisbaar belang.

In 2030 willen de luchthavens voor de eigen operatie zero-emissie en zero-waste te zijn.

Voor de internationale luchtvaart is het doel om in 2050 netto nul koolstofemissies te bereiken.

Focus op drie pijlers

 

2023 duurzame Airport roadmap

We zullen alternatieve energiebronnen analyseren en evalueren door het huidige energieverbruik te beoordelen en mogelijkheden voor verbetering te identificeren. De routekaart zal ons leiden bij het creëren van een emissievrije luchthaven. Het zal ook het belang van een circulaire economie benadrukken en sterke samenwerking met lokale gemeenschappen bevorderen.

Elektrisch vliegen

Binnen de luchtvaart vinden de komende decennia grote veranderingen plaats. Allereerst gaan elektrische vliegtuigen de vluchten over kortere afstanden van minder dan 500 km uitvoeren.

Nu al starten, landen en laden elektrische vliegtuigen van vliegscholen op Lelystad Airport. 

Naarmate de technologie vordert, zal het bereik van elektrische vliegtuigen toenemen en de vraag naar elektriciteit groeien. Lelystad Airport wil diensten ontwikkelen die duurzame luchtvaart ondersteunen.

Er is voldoende ruimte om zonne-energieproductie uit te breiden voor eigen gebruik en om laadfaciliteiten voor vliegtuigen te realiseren.

Veel van de vluchten van en naar Lelystad Airport beslaan kortere afstanden en lijken daardoor het meest geschikt om te worden uitgevoerd met batterij-elektrische of met waterstof aangedreven vliegtuigen. Deze technologie is momenteel in ontwikkeling. Hoe meer de stand van de techniek vordert, des te groter wordt de actieradius van de vliegtuigen. Dan kunnen steeds meer vliegtuigen deze duurzame energiebronnen gebruiken.

Waterstofluchtvaart

De Flevoland-regio is ambitieus in zijn bijdrage aan de Nederlandse energietransitie.

Lelystad Airport wil graag een belangrijke rol spelen in productie, transport, opslag, conversie en toepassing van groene waterstof. Verschillende regionale bedrijven willen samen met de Provincie binnen luchtvaart, mobiliteit, logistiek, energie, maritiem en landbouw, mogelijkheden voor het gebruik en de opslag van waterstof verkennen en toepassen. De ambitie is om een waterstofvoorzieningsnetwerk op te zetten dat in de toekomst onder andere vliegtuigen van schone brandstof kan voorzien.

Meer informatie?

E-mail naar Sander Mulder, [email protected]