Komst van vakantievluchten

Lelystad Airport, een nieuw vertrekpunt!

Home Over ons Komst van vakantievluchten

Lelystad Airport, een nieuw vertrekpunt!

Lelystad Airport is onderdeel van Royal Schiphol Group. Sinds 2008 hebben Schiphol en de overheid de bedoeling om vluchten te verplaatsen van Schiphol naar Lelystad Airport. De Nederlandse luchthavens werken samen als één systeem. Schiphol en Lelystad Airport vormen samen één luchthaven waartussen capaciteit verdeeld kan worden.

Het nieuwe kabinet zet in op rechtsbescherming van omwonenden van Schiphol mét behoud van de netwerkkwaliteit voor Nederland. Lelystad Airport kan een bijdrage leveren aan het verminderen van de totale hinder en behoud van het netwerk, door vluchten over te nemen van Schiphol. Zodra het nieuwe kabinet een positief besluit neemt, landen en vertrekken er vanaf Lelystad Airport vakantievluchten. 

Lees hieronder alles wat je moet weten over de opening van Lelystad Airport voor commercieel handelsverkeer (vakantievluchten).

Lelystad Airport als oplossing voor minder hinder van Schiphol

Zodra Lelystad Airport vluchten van Schiphol overneemt, vermindert de hinder rondom Schiphol voor ongeveer 100.000 omwonenden.

Bij Lelystad Airport zijn er in de eerste fase, met 10.000 vliegtuigbewegingen, minder dan 100 omwonenden die ernstige hinder ervaren.

Het biedt de kans om nachtvluchten van Schiphol te verplaatsen naar vluchten die overdag op Lelystad Airport uitgevoerd worden.

Lelystad Airport wil de leefbaarheid voor omwonenden ook na de opening voor commercieel handelsverkeer (vakantievluchten) behouden. Daarom hebben we nauw contact met de omwonenden.

Er is een monitoring- en evaluatieprogramma opgesteld waarmee de gezondheid en leefbaarheid in het gebied rondom de luchthaven blijvend gemonitord en geëvalueerd worden.

Lelystad Airport, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hebben gezamenlijk het Luchthavenfonds opgericht. Ze streven naar een duurzame ontwikkeling van de luchthavenomgeving en willen maximale economische spin-off en optimale leefbaarheid in het gebied bereiken. Met behulp van het fonds zetten de betrokken partijen gezamenlijk middelen in voor initiatieven die de leefbaarheid, duurzaamheid en economische netwerkvorming op en in de directe omgeving van Lelystad Airport versterken.

Verkrijgen van natuurvergunning

In 2022 heeft de nu demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat twee voorwaarden gesteld voor het nemen van een besluit over opening van Lelystad Airport voor commercieel handelsverkeer (vakantievluchten).

 1. het verkrijgen van de natuurvergunning;
 2. het vinden van een oplossing voor de naderingsroute naar Lelystad Airport bij Lemelerveld.

De geactualiseerde vergunningaanvraag voor het verkrijgen van een natuurvergunning is op 5 december 2023 ingediend bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Na de uitspraak van de Raad van State in 2019 waarbij het Programma Aanpak Stikstof buiten werking werd gesteld, is Lelystad Airport in overleg met het Ministerie van LNV over het verkrijgen van de vereiste natuurvergunning. Uiteindelijk heeft Lelystad Airport besloten over te gaan tot het verwerven van  de benodigde stikstofrechten/ruimte om via extern salderen de vereiste natuurvergunning te verkrijgen.

Daarbij heeft Lelystad Airport besloten om deze ruimte te verwerven voor de situatie met maximaal 10.000 vliegtuigbewegingen voor commercieel handelsverkeer (vakantievluchten). Groei van de activiteit naar maximaal 45.000 vliegtuigbewegingen voor commercieel handelsverkeer (vakantievluchten) is nog altijd de ambitie; pas als er duidelijkheid bestaat over de legalisering van de PAS-melding die Lelystad Airport in 2016 en 2019 heeft gedaan en als het Programma Luchtruimherziening is afgerond, zal daarover een besluit worden gevraagd.

De salderingsopgave van Lelystad Airport is beperkt in omvang en ziet op de Natura 2000 gebieden Veluwe, Rijntakken, Naardermeer en Oostelijke Vechtplassen. Lelystad Airport heeft stikstofruimte gekocht en geen boerderijen. Transacties zijn gedaan met partijen die voornemens waren hun activiteiten (deels) te beëindigen. De verworven ruimte is meer dan nodig is voor vergunningverlening aan Lelystad Airport. De stikstofruimte die Lelystad Airport overhoudt na het ontvangen van de natuurvergunning geven we om niet aan provincie Flevoland en Gelderland, zodat die daarmee bijvoorbeeld PAS-melders kunnen helpen. Lelystad Airport heeft boerenbedrijven als buren en begrijpt hun wens om snel vergund te worden. Als wij daaraan kunnen bijdragen dan doen we dat graag.

Het vergunningtraject is niet afhankelijk van politieke besluitvorming of kabinetsvorming. Het is nog niet bekend wanneer de vergunning zal worden verleend.

Stimulering werkgelegenheid en economie

Op het bedrijventerrein van Lelystad Airport zijn circa 45 bedrijven gevestigd. Lokale en provinciale besturen hopen dat Lelystad Airport opengaat voor commercieel handelsverkeer (vakantievluchten). De komst van commercieel handelsverkeer zorgt voor extra activiteit in de omgeving. Verplaatsing van vluchten van Schiphol naar Lelystad Airport geeft een economische impuls in Flevoland met kennisontwikkeling, meer menselijk kapitaal en extra werkgelegenheid voor alle opleidingsniveaus.

Lelystad Airport Businesspark (LAB) is een dynamische plek waar innovatie en duurzaamheid centraal staan en waar ondernemers letterlijk de ruimte krijgen om te ondernemen. Door de optimale bereikbaarheid en centrale ligging is Lelystad Airport Businesspark een springplank naar Europa en de rest van de wereld.

Lelystad Airport is voorbereid op de komst van commercieel handelsverkeer (vakantievluchten)

 

De afgelopen jaren is volop gebouwd aan Lelystad Airport.

De verkeerstoren

De verkeerstoren is opgehoogd zodat grotere (narrow-body) vliegtuigen, onder begeleiding van de luchtverkeersleiders, veilig kunnen opstijgen en landen. Veiligheid staat voorop en daarom is het belangrijk dat de Luchtverkeersleiding uitstekend zicht heeft over de gehele luchthaven, zowel op de grond als in de lucht.

Luchtverkeersleiders zijn de ogen en oren van de piloten in de cockpit. Ze begeleiden vanuit de verkeerstoren vliegtuigen in het luchtruim en op het vliegveld. Zo houden ze voor het vliegverkeer de start- en landingsbaan vrij op de grond, zodat piloten veilig kunnen landen en ze sturen vliegtuigen de goede kant op.

Bijzonder aan de verkeerstoren van Lelystad Airport is dat de constructie van de originele verkeerstoren behouden is gebleven tijdens de verbouwing. De koepel van de toren is er tijdelijk af gehaald en er zijn drie verdiepingen op de bestaande toren geplaatst. Daarmee is een duurzame oplossing gevonden in het ophogen van de toren. De opvallende rood-witte toren werd in juli 2018 terug in gebruik genomen. Tijdens de verbouwing is gebruik gemaakt van een mobiele verkeerstoren.

De passagiersterminal

De passagiersterminal is het visitekaartje van de luchthaven. Spectaculaire eenvoud; met minimale middelen is een maximaal effect bereikt.

Het ontwerp past in het polderlandschap en is in de geest van ingenieur Lely. De nieuwe terminal is dé plek waar je binnenkomt als je op het punt staat om je vakantie te beginnen. En waar je door je familie en vrienden wordt uitgezwaaid of juist weer wordt verwelkomd.

Lelystad Airport wordt een ‘selfservice luchthaven’. Als passagier doorloop je snel een overzichtelijk proces. Vanuit de plaza kun je de vliegtuigen al zien staan. Het is een plek waar je jezelf op je gemak voelt en waar je een prachtig uitzicht hebt over onze start- en landingsbaan.

De passagiersterminal heeft een oppervlakte van 12.000 vierkante meter, waarvan 7.000 m2 verblijfsgebied voor de passagiers is en 1.200 m2 gereserveerd is voor winkels en horeca. Daarnaast is er 3.000 m2 ingericht voor bagage-afhandeling en 800 m2 wordt gebruikt voor kantoren.

De passagiersterminal voldoet aan de hoogste eisten van duurzaam bouwen. Zo is onder meer de vertrek- en aankomsthal (plaza) van de luchthaven een klimaat neutrale ruimte. Lelystad Airport is dan ook de eerste luchthaven in Europa die het internationaal gerenommeerde het LEED-Gold certificaat heeft gekregen voor een duurzame terminal.

Start- en landingsbaan

Bij de ontwikkeling van Lelystad Airport staan duurzaamheid en innovatie centraal. Samen met marktpartijen hebben we nagedacht hoe we de meest duurzame luchthaven kunnen bouwen.

Bij het verlengen van de start- en landingsbaan is de ondergrond niet afgegraven. De bodem is voorzien van een nieuwe zandlaag en gemengd met de bestaande ondergrond. Door hier een kalkmengsel aan toe te voegen is dezelfde stevigheid bereikt als op de traditionele manier. Hierdoor zijn 10.000 vrachtwagenritten niet gereden en is maar liefst 500 ton CO2-uitstoot bespaard.

De start- en landingsbaan is verlengd en verbreed en er zijn opstelplaatsen voor vier vliegtuigen aangelegd. Bij de komst van grote (narrow-body) vliegtuigen (met maximale spanwijdte van 36 meter), hoort ook een langere en bredere start- en landingsbaan.

Er is een nieuwe (taxi)rijbaan aangelegd, zodat vliegtuigen van en naar de terminal kunnen rijden.

Er zijn vier vliegtuigopstelplaatsen te vinden voor een operatie tot 10.000 vliegbewegingen per jaar voor commercieel handelsverkeer (vakantievluchten). Dit zijn de platformen waar de vliegtuigen geparkeerd staan en gereed worden gemaakt voor vertrek.

De start- en landingsbaan is voorzien van LED-verlichting.

Infrastructuur

Om de toekomstige passagiersstromen in goede banen te leiden hebben de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad ervoor gezorgd dat de bereikbaarheid optimaal is. De aansluiting op de A6 is flink verbeterd en er is een rechtstreekse (elektrische) busverbinding vanaf Lelystad Centraal Station van en naar Lelystad Airport gekomen.

Aan de voorzijde van de passagiersterminal is een ruim parkeerterrein te vinden. Als je straks iemand wilt afzetten is er de kiss & ride-zone voor de passagiersterminal. Voor de passagiersterminal is ook ruimte voor de bushaltes en er zijn taxistandplaatsen.

Er komt een snelle en elektrische busverbinding met Lelystad Centraal Station waardoor je binnen 15 minuten van het station naar de passagiersterminal reist.

Géén nacht- en géén vrachtvluchten

De luchthaven is met de komst van commercieel handelsverkeer (vakantievluchten) van 6.00 uur tot 23.00 uur geopend, incidenteel tot uiterlijk 24.00 uur als de laatste vlucht vertraagd is door overmacht, ontstaan tijdens de laatste vlucht.

Er zijn geen nachtvluchten, want Lelystad Airport is ’s nachts gesloten. Er komen ook geen vrachtvluchten.

Vliegroutes Lelystad Airport

De vliegroutes van en naar Lelystad Airport zijn ontworpen binnen het bestaande luchtruim. Daarbij staat de veiligheid altijd voorop. Bij het ontwerp van de vliegroutes is daarom rekening gehouden met de drukke routes van en naar Schiphol. Ook wordt een deel van het luchtruim gebruikt als militair oefengebied.

In 2022 heeft de nu demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat twee voorwaarden gesteld voor het nemen van een besluit over opening van Lelystad Airport voor commercieel handelsverkeer (vakantievluchten).

 1. het verkrijgen van de natuurvergunning;
 2. het vinden van een oplossing voor de naderingsroute naar Lelystad Airport bij Lemelerveld.

In december 2023 heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) geconcludeerd dat het mogelijk is om de sector 3 aanvliegroute niet te gebruiken (geen nadering over de Veluwe) bij het faciliteren van 10.000 vliegtuigbewegingen per jaar.

Daarmee is er een oplossing gevonden voor het laatste stuk route waar op 1800 meter horizontaal gevlogen zou worden. Voor de overige routes is een dergelijke oplossing niet nodig. Deze aansluitroutes met het internationale netwerk zijn al hoger ingetekend.

Aanvullende informatie over de vliegroutes:

 • De aan- en uitvliegroutes van Lelystad Airport hebben bij elkaar een totale lengte van 1709 km. Deze aan- en uitvliegroutes verbinden Lelystad Airport met het internationale routenetwerk in vijf richtingen (sectoren).
 • Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft in 2020 en 2021 onderzoek gedaan naar het verder ophogen van deze vliegroutes. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is erin geslaagd alle routes aan te passen op een routesegment van 22 km in de nadering van de luchthaven vanuit zuidwestelijke richting (sector 3) bij Lemelerveld na;
 • Voor het aanpassen van deze laatste 22 kilometer is aanpassing van de huidige luchtruimstructuur nodig (onderdeel van het Programma Luchtruimherziening);
 • Als dit gedeelte buiten gebruik blijft stelt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) de voorwaarde om het vliegverkeer zo geleidelijk mogelijk te verdelen over de dag, zodat er niet teveel drukte op de andere routes ontstaat.
  Gemiddeld zullen er 13 vluchten per dag gebruik maken van de sector 3 route. Dit is binnenkomend en vertrekkend verkeer bij elkaar.
  Gemiddeld moeten er dus 6 à 7 vluchten via de andere vier routes binnenkomen. De maximale capaciteit op Lelystad Airport wordt mede bepaald door de faciliteiten op de luchthaven.
  Momenteel zijn er 4 vliegtuigopstelplaatsen gerealiseerd. Dit betekent dat de piekcapaciteit van de luchthaven beperkt is tot deze opstelplaatsen. Daarmee is het een gegeven dat het verkeer zich geleidelijk over de dag verdeeld aanbiedt (hiermee is aan een van de voorwaarden van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vervuld.
Duurzame initiatieven

Duurzame luchtvaart

Participatie in duurzaamheidsprojecten en -initiatieven op en rondom de luchthaven, met een focus op elektrisch en waterstof aangedreven luchtvaart.

Eén van de eerste laadpleinen voor elektrische vliegtuigen staat op Lelystad Airport.

Passagiersterminal

Er wordt optimaal gebruik gemaakt van natuurlijke energie en ventilatie om een fijn binnenklimaat te realiseren. De passagiersterminal is een energiezuinig gebouw met een slimme, compacte klimaatinstallatie die inspeelt op veranderende omstandigheden en bewegingen van mensen. De terminal is gasloos, gebruikt grijs water en heeft zonnepanelen.

De terminal is op LEED-Gold niveau gecertificeerd, waarmee het gebouw meetbaar één van de duurzaamste terminals ter wereld is.

Lelystad Airport wordt een volledige selfservice luchthaven, met geavanceerde state-of-the-art systemen die aansluiten bij de mobiele, digitale wereld. Zo kunnen passagiers thuis inchecken en zelfstandig bagage afleveren. Ook extra bagage wordt door de passagiers zelf betaald en ingecheckt.

Ook komen er zelfrijdende bagagekarretjes in de bagagehal die jouw koffer vanaf de band richting het juiste vliegtuig vervoeren. Er rijden dus robotjes rond op Lelystad Airport.

Het ‘just in time’-systeem dat passagiers informeert wanneer ze naar de gate kunnen vertrekken, vergroot het reisgemak van de passagier.

Elektrische auto’s en bussen

In samenwerking met Provincie Flevoland rijdt er een elektrische bus rechtstreeks in twaalf minuten van het station Lelystad Centrum naar de luchthaven.

Het wagenpark van de operationele dienst is volledig elektrisch aangedreven.

Leren en werken op Lelystad Airport

ROC Flevoland krijgt een belangrijke rol in de passagiersterminal. Het onderwijsprogramma en lesrooster worden geïntegreerd in het vliegschema. Studenten krijgen verschillende actieve rollen in de praktijk (onder andere security, hospitality, bagage). 

Met de komst van commercieel handelsverkeer (vakantievluchten) op Lelystad Airport is er behoefte aan personeel voor de begeleiding van passagiers, beveiliging, douane, vliegtuigonderhoud, bevoorrading en het tanken van vliegtuigen, luchtverkeersleiding, schoonmaak en horeca. Ook is er een uitbreiding nodig van de staffuncties.

Drukste General Aviation-luchthaven van Nederland

Lelystad Airport is de drukste General Aviation-luchthaven van Nederland en heeft circa 80.000 vliegtuigbewegingen per jaar. In aantal vliegtuigbewegingen is Lelystad Airport daarmee de tweede luchthaven van Nederland.

Jaarlijks 10.000 vliegtuigbewegingen

Wat Schiphol en Lelystad Airport betreft moet de vermindering van uitstoot en overlast door luchtvaart centraal staan. We streven naar minder uitstoot en minder (geluids)overlast binnen het Nederlandse systeem van luchthavens. De komst van vakantievluchten naar Lelystad Airport door het overnemen van vluchten van Schiphol betekent minder hinder bij Schiphol. Hierover zijn wij in gesprek met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het aantal vakantievluchten is in de eerste jaren maximaal 10.000 vluchten per jaar. Gemiddeld 14 starts en landingen per dag.

Schenken van stikstofruimte aan PAS-melders

Lelystad Airport heeft stikstofruimte gekocht en geen boerderijen. Transacties zijn gedaan met partijen die voornemens waren hun activiteiten (deels) te beëindigen. De verworven ruimte is meer dan nodig is voor vergunningverlening aan Lelystad Airport. De stikstofruimte die Lelystad Airport overhoudt na het ontvangen van de natuurvergunning geven we om niet aan provincie Flevoland en Gelderland en Overijssel, zodat die daarmee bijvoorbeeld PAS-melders kunnen helpen. Lelystad Airport heeft boerenbedrijven als buren en begrijpt hun wens om snel vergund te worden. Als wij daaraan kunnen bijdragen dan doen we dat graag.

Centrale ligging

Lelystad Airport is centraal gelegen in Nederland!

De luchthaven ligt op 40-90 minuten rijden van alle grote steden in Nederland en is goed te bereiken met de auto.

Parkeren kan op een paar stappen afstand van de passagiersterminal.

In samenwerking met Provincie Flevoland rijdt er een elektrische bus rechtstreeks in twaalf minuten van het station Lelystad Centrum naar de luchthaven.

Klik hier voor een grotere versie van de kaart.

2024-Bereikbaarheid-Lelystad-Airport

Goed contact en samenwerking met de omgeving

Draagvlak

58% van de Flevolanders steunt de uitbreiding van Lelystad Airport en 12% is neutraal.

De Lelystadse Boer

De luchthaven werkt nauw samen met de stichting De Lelystadse Boer, een samenwerkingsverband van 115 boeren in de directe omgeving. Zij maaien nu al het gras op het luchthaventerrein en gaan de horeca en retail in de passagiersterminal van lokale producten voorzien.

Verankering in Flevoland

Op verschillende gebieden wordt samengewerkt met lokale partners en worden deze ondersteund door sponsoring en actieve betrokkenheid van medewerkers door bijvoorbeeld het geven van sollicitatie trainingen Via het werkbedrijf Lelystad is er altijd iemand aan het werk op Lelystad Airport met een afstand tot de arbeidsmarkt.

            

Vakantiebestemmingen

De vliegbestemmingen zijn nog niet bekend. Zodra we meer weten, laten we je dat via deze website en via onze socialmediakanalen weten.