Luchthavenfonds

Een duurzame ontwikkeling.

Home Over ons Verankering in Flevoland Luchthavenfonds

Gezamenlijk voor een duurzame ontwikkeling

Lelystad Airport, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hebben gezamenlijk het Luchthavenfonds opgericht. Ze streven naar een duurzame ontwikkeling van de luchthavenomgeving en willen maximale economische spin-off en optimale leefbaarheid in het gebied bereiken. Met behulp van het fonds zetten de betrokken partijen gezamenlijk middelen in voor initiatieven die de leefbaarheid, duurzaamheid en economische netwerkvorming op en in de directe omgeving van Lelystad Airport versterken.

Op deze manier willen de partijen bijdragen aan het beleid van het Luchthavenfonds en aan het verbeteren van de omgevingskwaliteit in brede zin.

 

Thema’s

Het fonds steunt projecten die passen binnen een van de volgende thema’s:

 • klimaatvriendelijke luchtvaart
 • grondstofschaarste
 • omgeving & geluid
 • duurzame werkgelegenheid
 • bereikbaarheid & luchtkwaliteit
 • biodiversiteit

 

Verzoek indienen

Particulieren en bedrijven kunnen bij een van de partners een verzoek indienen dat past binnen de genoemde thema’s.

Een verzoek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het initiatief  moet passen binnen een van de thema’s.
 • Het initiatief wordt beoordeeld op de mate van effectiviteit in relatie tot de gevraagde subsidie. Alleen initiatieven met aantoonbare ‘value for money’ worden gehonoreerd.
 • Het initiatief dient het belang van minimaal twee partijen in het fonds.
 • Er zijn geen andere financiële subsidiemiddelen beschikbaar voor het initiatief.
 • Het initiatief past binnen het beleid van de partijen.

 

Heb je een idee voor een project of activiteit?

Neem dan eerst contact op via [email protected]. Voldoet jouw initiatief aan de voorwaarden? Dan helpen we je verder en ontvang je een inschrijfformulier.

 

Beoordeling verzoeken

Heb je je verzoek ingediend? Dan beoordelen we dat op de volgende criteria/voorwaarden:

 • Het initiatief is geen wettelijke verantwoordelijkheid van een van de partijen bij het fonds of andere overheden, zoals het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 • Resultaten van het initiatief hebben effect op de directe omgeving van Lelystad Airport.
 • Er is voor het initiatief geen mogelijkheid om andere fondsen in te zetten.
 • Het initiatief is (nog) niet economisch rendabel en/of zo innovatief dat het zonder subsidie tot stand zou komen.
 • Het initiatief heeft waarde (‘value for money’: de mate van effectiviteit in relatie tot de gevraagde financiële bijdrage).
 • Het initiatief dient het belang van minimaal twee partijen in het fonds.
 • Er mag geen sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun.

 

Opdracht of subsidie

De financiële middelen worden in de vorm van een opdracht beschikbaar gesteld als sprake is van het leveren van een dienst of werk aan een aanvrager. Bij het verstrekken van een opdracht worden de Europese en nationale aanbestedingsregels in acht genomen en is op de desbetreffende opdracht het inkoop- en aanbestedingsbeleid van toepassing van de partij aan wie de dienst of het werk geleverd wordt. Is er sprake van het leveren van een dienst of werk aan meerdere partijen? Dan is op de desbetreffende opdracht het inkoop- en aanbestedingsbeleid van toepassing van de partij die als penvoerder namens de andere partijen optreedt.

Stelt de provincie of de gemeente financiële middelen beschikbaar voor activiteiten van de aanvrager en passen die binnen het provinciale of gemeentelijke beleid? En zijn die anders dan als betaling voor geleverde goederen en diensten? Dan worden deze financiële middelen beschikbaar gesteld in de vorm van een subsidie. Daarbij spreken partijen af welke partij de rol van subsidiegever vervult en op welke wijze de andere partijen bijdragen.

 

Meer informatie

De subsidieregeling van de provincie Flevoland vind je terug op overheid.nl. De subsidieregeling van de gemeente Lelystad vind je ook op overheid.nl.