Werkvergunningen

Regel hier je werkvergunning.

Home Op de luchthaven Werkvergunningen

Werkvergunningen

Je gaat werken op Lelystad Airport. In veel gevallen – zowel op airside als landside – heb je hiervoor een werkvergunning nodig. Met een werkvergunning zorgen we ervoor dat iedereen zijn werkzaamheden op de luchthaven veilig kan uitvoeren. Lees hieronder wanneer je een werkvergunning nodig hebt of wanneer alleen schriftelijke toestemming nodig is.

 Wanneer heb ik een werkvergunning nodig?

Of je een werkvergunning moet aanvragen hangt af van het soort werkzaamheden. Soms kun je volstaan met een schriftelijke aanvraag per e-mail. De luchthaven moet die aanvraag eerst schriftelijk bevestigen. Heb je die bevestiging ontvangen? Dan mag je beginnen met de werkzaamheden.

Voor de volgende werkzaamheden is altijd een werkvergunning vereist:

  • Werkzaamheden die (deels) worden uitgevoerd aan airside.
  • Werkzaamheden die (deels) buiten het eigen terrein van de aanvrager vallen (bijvoorbeeld deels op toegangswegen).
  • Voor graafwerkzaamheden moet de aanvrager apart een KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) regelen. Deze verplichte KLIC-melding kun je doen bij het Kadaster. Het doel is om schade aan deze ondergrondse voorzieningen te voorkomen en de veiligheid te waarborgen tijdens graafwerkzaamheden.
  • Werkzaamheden die worden uitgevoerd aan of in de buurt van elektronische of werktuigbouwkundige installaties in of op terreinen en gebouwen. De aanvrager moet bij de aanvraag een ingevulde schakelkaart overleggen.
  • Werkzaamheden met kranen en/of hoogwerkers.
  • Kapwerkzaamheden aan bomen, struiken en/of structurele snoeiwerkzaamheden.
  • Werkzaamheden die invloed hebben op het brandveilig gebruik (sprinkler/ brandscheidingen/ brandmeldinstallatie).
  • Werkzaamheden die ontruiming (vluchtroutes/ ontruimingsinstallatie) van een gebouw beïnvloeden.
  • Werkzaamheden die invloed hebben op de bedrijfsvoering van andere gebruikers zoals SRA-CP, landsgrens en X-ray .
  • Werkzaamheden die te maken hebben met evenementen.

 Hoe lang van tevoren moet ik een werkvergunningen aanvragen?

Is een werkvergunning vereist? Dan geldt een aanvraagtermijn van minimaal 10 werkdagen. Bij grote en complexe aanvragen moet je rekening houden met een termijn van maximaal 7 weken. Heb je geen werkvergunning nodig, maar volstaat een schriftelijke bevestiging van de luchthaven? Dan kan je aanvraag binnen 2 werkdagen worden goedgekeurd.

 Hoe vraag je een werkvergunning aan?