Nieuws & Media . 9 Spotlight 9 Lelystad Airport aangesloten bij het Lelystad Akkoord

Lelystad Airport aangesloten bij het Lelystad Akkoord

Lelystad Airport is sinds maart 2024 officieel aangesloten bij het Lelystad Akkoord.

Het Lelystad Akkoord is een samenwerking van overheid, onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, allen met als doel om de inclusieve arbeidsmarkt te creëren. Daarin blijft niemand aan de kant staan en is er ruimte voor ieders talent. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, krijgen een kans! Het Lelystad Akkoord wil de sociaal-economische positie van Lelystad duurzaam verbeteren.

De Inclusieve Arbeidsmarkt is een arbeidsmarkt waaraan mensen zoveel mogelijk en duurzaam meedoen, niet kijkend naar beperkingen maar naar de mogelijkheden. Het Lelystad Akkoord zet hiervoor een netwerk op om te kijken naar kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, te voorkomen dat werknemers werkloos worden, en de aansluiting tussen werkgevers en opleidingen zo groot mogelijk te maken. Het doel is om zoveel mogelijk mensen werkzekerheid te bieden en daarmee al het arbeidspotentieel in de regio te benutten. Bedrijven die hieraan meedoen, zijn inclusieve ondernemers.

“Lelystad Airport vindt het belangrijk deel uit te maken van zijn maatschappelijke omgeving. Daar hoort aansluiten bij het Lelystad Akkoord zeker bij,” aldus Jan Eerkens, Chief Executive Officer (CEO) van Lelystad Airport.


Foto: Jan Eerkens

20 maart 2024.