Nieuws & Media . 9 Algemeen 9 Lancering platform Flevoland Hydrogen Valley

Lancering platform Flevoland Hydrogen Valley

Flevoland Hydrogen Valley (FLHY) platform

Op 23 juni werd het platform Flevoland Hydrogen Valley (FLHY) gelanceerd met als doel gezamenlijk een waterstofeconomie te ontwikkelen.

Meer dan 70 aanwezigen openden officieel het platform bij de Maxima- centrale. Het doel is gezamenlijk de waterstofeconomie in Flevoland te laten groeien en bloeien. Door leveranciers en afnemers van waterstof aan elkaar te koppelen ontstaat nieuwe bedrijvigheid. Ook vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen in Flevoland.

Na de zomer organiseert Horizon clustertafels voor groepen bedrijven om gezamenlijk innovatieprojecten op te zetten rondom het thema waterstof.
In Flevoland is weinig industrie die veel energie gebruikt, maar Flevoland heeft wel Lelystad Airport en veel landbouwvoertuigen die op waterstof zouden kunnen rijden. Daarnaast zijn er verschillende transportbedrijven en schepen en er is een grote energiecentrale: de Maximacentrale in Lelystad. Deze Maximacentrale wordt momenteel omgebouwd om ook op waterstof te kunnen draaien.
In de polder staan veel windmolens en zonnepanelen. Die kunnen stroom leveren om op geschikte momenten waterstof te produceren.

Kijk voor meer informatie op: www.flhy.nl