Nieuws & Media . 9 Safety 9 Hoogtebeperkingen rondom Lelystad Airport

Hoogtebeperkingen rondom Lelystad Airport

Lelystad Airport heeft veiligheid voor omwonenden, bedrijven en vliegers hoog op de agenda staan. Om de veiligheid op en rond de luchthaven te waarborgen, gelden hoogtebeperkingen rondom Lelystad Airport. Met de hoogtebeperkingen houden we de aan- en uitvliegroutes vrij van obstakels.

Vliegverkeer op Lelystad Airport

De hoogtebeperkingen die gelden rondom luchthavens zijn vastgelegd in internationale wet- en regelgeving. Iedereen die op of rondom de luchthaven bouwplannen heeft of tijdelijke obstakels wil plaatsen, moet hier rekening mee houden. Het is de verantwoordelijkheid van Lelystad Airport om de veiligheid voor alle betrokken partijen te waarborgen. De Operationele Dienst van Lelystad Airport voert om die reden dagelijks inspectierondes uit waarbij onder andere wordt gecontroleerd op de hoogtebeperkingen. Deze beperkingen zijn vastgesteld om de aan- en uitvliegroutes vrij te houden van obstakels. Denk daarbij aan:

  • bomen
  • gebouwen
  • hijskranen
  • hoogwerkers

Hoogtebeperkingen

De hoogtebeperkingen worden gevormd door een stelsel van vlakken rond de start- en landingsbaan. Het stelstel strekt zich uit tot 15 kilometer rondom de luchthaven. Lelystad Airport heeft alle belangrijke objecten in de directe omgeving officieel laten inmeten en het ontwerp van de vliegroutes is hierop afgestemd.

 

Schematische weergave wettelijke hoogtebeperkingen rondom luchthavens

Nieuwe obstakels

Nieuwe obstakels die zonder toestemming worden geplaatst, kunnen een gevaar opleveren voor de veiligheid. Voor tijdelijke obstakels zoals hoogwerkers of hijskranen, is altijd toestemming nodig van de luchthaven.

Heeft u plannen om een tijdelijk obstakel te plaatsen binnen een straal van 15 km van de luchthaven? Vraag dan ruim van tevoren een werkvergunning aan via de website van Lelystad Airport: vergunning.lelystadairport.nl. Houd rekening met een aanvraagtermijn van minimaal 10 werkdagen.

Bouwplannen

Uw gemeente zal bij de beoordeling van uw bouwvergunning contact leggen met de luchthaven. Geeft u alstublieft ook zelf bij uw gemeente aan dat uw bouwlocatie zich in de nabijheid van de luchthaven bevindt.

Vragen over de hoogtebeperkingen

Wilt u meer weten over de hoogtebeperkingen die gelden rondom de luchthaven. Kijk dan op onze website www.lelystadairport.nl/safety. U kunt uw vraag ook stellen via [email protected]. Onze Safety & Compliance Manager neemt dan contact met u op.

Meest gestelde vragen

Hoe weet ik wat de maximale hoogte is op mijn erf/terrein?
Bij de totstandkoming van de hoogtebeperking heeft Lelystad Airport alle bestaande objecten ingemeten. Dit betekent dat de huidige bebouwing en/of bebossing op uw erf bij ons bekend is. Het plaatsen van (tijdelijke) objecten die onder de hoogte van deze bebouwing/bebossing blijft, hoeft niet gemeld te worden. Twijfelt u? Neem dan contact op met onze Safety Manager via [email protected].

Wat betekenen de hoogtebeperkingen voor mij? Waar moet ik rekening mee houden?
Voor Lelystad Airport geldt een hoogtebeperking in een omtrek van 15 km van de luchthaven. Dat betekent dat objecten niet boven een bepaalde hoogte uit mogen komen, om het vliegverkeer niet te hinderen.
De maximale hoogte verschilt per gebied. Heeft u bouw- of verbouwplannen of wilt u andere (tijdelijke) objecten plaatsen, dan kan het zijn dat u dit moet melden met Lelystad Airport via [email protected]. Blijft u gelijk aan, of lager dan uw huidige hoogtegrens (een hoogtegrens is het hoogste punt op het terrein zoals een boom of dak van het huis), dan hoeft u geen melding te maken bij Lelystad Airport.

Kan Lelystad Airport per woning aangeven wat de hoogtebeperkingen zijn?
Lelystad Airport kan niet voor iedere woning afzonderlijk een berekening geven. Daarvoor zijn de berekeningen te complex. Heeft u bouw- of verbouwplannen of wilt u andere werkzaamheden verrichten waarbij u de huidige hoogtegrens van uw erf/terrein gaat overschrijden? Neem dan contact op met Lelystad Airport door een mail te sturen naar [email protected]. Wij kijken dan samen met u naar de eventueel te nemen veiligheidsvoorschriften.

22 Juni, 2020