Nieuws & Media . 9 Uncategorized 9 Reactie Advies Commissie-Remkes

Reactie Advies Commissie-Remkes

Gisteren is het advies van Comissie-Remkes openbaar gemaakt. Momenteel bestuderen wij het rapport in detail. Graag verwijzen wij naar het statement van Royal Schiphol Group.

Het rapport van de Commissie Remkes zegt niets over het al dan niet openen van Lelystad Airport. Het rapport geeft aan dat de luchtvaart zich kan ontwikkelen als wordt bijgedragen aan de reductie van stikstof. Daarnaast geeft het rapport voldoende handvatten om de depositie omlaag te brengen. Met die handvatten gaan we aan de slag.

Duidelijk en werkbaar advies van Commissie-Remkes

Royal Schiphol Group is het Adviescollege erkentelijk dat het de relatie tussen luchtvaart en stikstof heeft onderzocht en adviseert over oplossingen. Schiphol heeft vanaf het eerste moment aangegeven bij te willen dragen. Zoals het Adviescollege in haar eerste rapport stelt: “Alle economische sectoren die stikstofuitstoot kennen, dienen een bijdrage te leveren, in een evenwichtige verhouding, waarbij kosteneffectiviteit in ogenschouw wordt genomen.”

De Commissie beschrijft de relatief bescheiden bijdrage van de luchtvaart en concludeert dat de beeldvorming over de luchtvaart als grote vervuiler voor stikstof niet in overeenstemming is met de werkelijkheid.

Schiphol is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en wil zich – samen met de sector en in lijn met het advies van de commissie Remkes – inzetten om de noodzakelijke maatregen te realiseren. Dit betreft onder meer:

  • Het pad naar zero emissie luchthavens in 2030, met de grootste elektrische bus vloot van Europa, elektrisch (openbaar) vervoer van en naar Schiphol, gebruik van walstroom voor vliegtuigen en de ontwikkeling van elektrisch taxiën.
  • Schiphol stimuleert via haar tarieven luchtvaartmaatschappijen gebruik te maken van stillere en schonere vliegtuigen. Mede hierdoor wordt de vliegtuigvloot verder vernieuwd. Het opschalen van het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen is de volgende stap.

De Commissie geeft aan dat in aanvulling, net als in andere sectoren, gebruik gemaakt kan worden van mogelijkheden zoals intern en extern salderen.

“Met dit advies geeft de commissie een duidelijke opdracht, maar ook een werkbaar advies. Dit stelt het kabinet in staat de politieke besluitvorming over Lelystad en Schiphol af te ronden.”
– Dick Benschop, CEO Royal Schiphol Group

15 Januari, 2020