Privacy Statement Parkeren Lelystad Airport

Parkeren

Lelystad Airport N.V. (‘Lelystad Airport’) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. In dit privacy statement leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verwerken bij het verlenen van parkeerdiensten. Dit privacy statement ziet alleen toe op bezoekers die parkeren op de officiële parkeerterreinen van Lelystad Airport.

Parkeer jij op Lelystad Airport omdat jij op de luchthaven werkzaam bent en wil jij weten welke persoonsgegevens wij over jou verwerken? Neem dan contact op met jouw werkgever van wie wij jouw gegevens hebben ontvangen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Maak jij gebruik van de parkeerdiensten van Lelystad Airport? Dan wordt er bij het binnenrijden een foto van jouw kenteken gemaakt. Wij slaan het kenteken op en leggen ook vast wanneer je in- en uitrijdt.

Op en rondom de parkeerplaatsen van Lelystad Airport worden daarnaast camerabeelden gemaakt. Meer informatie over deze beelden vind je in ons algemene privacy statement onder het onderwerp camerabeveiliging, te raadplegen via de privacypagina op onze website.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig om parkeerdiensten te kunnen leveren aan jou. We verwerken deze gegevens daarom in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Alle gegevens die wij vastleggen op het moment dat je in- en uitrijdt (betaalgegevens, tijd van in- en uitrijden) verwijderen wij uiterlijk drie maanden nadat jij bij Lelystad Airport hebt geparkeerd. Jouw kenteken verwijderen wij binnen 24 uur nadat je de parkeerplaats hebt verlaten.

Met wie delen wij jouw gegevens?

In sommige gevallen zetten wij andere partijen in die namens Lelystad Airport een deel van de parkeerdiensten uitvoeren. We delen in deze gevallen alleen gegevens als dat nodig is voor de uitvoering van de te verrichtten diensten. Wij sluiten daarbij altijd een verwerkersovereenkomst met deze partijen.

Verwerken wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie?

Lelystad Airport verwerkt persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Unie. Het kan zijn dat Lelystad Airport een verwerker inschakelt die IT-diensten levert waarbij gegevens worden verwerkt vanuit een land buiten de Europese Unie, waaronder de Verenigde Staten. We doen dat uitsluitend op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wat zijn jouw rechten?

Inzage, wijziging en verwijdering van jouw persoonsgegevens

Jij hebt het recht te weten welke persoonsgegevens Lelystad Airport over jou verwerkt. Als wij de gegevens niet direct van jou hebben gekregen dan heb je het recht te weten van welke bron ze afkomstig zijn en een kopie hiervan te ontvangen.

Als blijkt dat jouw persoonsgegevens niet kloppen, kan jij ons vragen jouw gegevens te wijzigen. Je kan ons ook verzoeken persoonsgegevens te verwijderen en het gebruik ervan te stoppen. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking als je deze toestemming intrekt, zullen wij altijd aan jouw verzoek om verwijdering voldoen. In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat we jouw verzoek weigeren, bijvoorbeeld als we jouw persoonsgegevens nodig hebben in het kader van de veiligheid op Lelystad Airport of voor de Belastingdienst.

Beperking van de verwerking en recht op overdracht van jouw gegevens

Als jij vindt dat wij jouw gegevens niet op een juiste manier verwerken, kun je vragen de verwerking te beperken. Ook kun je ons vragen jouw digitale persoonsgegevens in een leesbare en bruikbare vorm over te dragen aan jou of aan een andere partij.

Bezwaar maken

Naast een verzoek om verwijdering of beperking van de verwerking, kan jij ook bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Lelystad Airport. Dit kan in de eerste plaats als je het er niet mee eens bent dat Lelystad Airport jouw persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing (bijvoorbeeld door te profileren).

In de tweede plaats kan je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens vanwege jouw specifieke situatie. Als je bezwaar maakt, stoppen of beperken we in beginsel de verwerking tijdelijk. Als jouw bezwaar wordt gehonoreerd, stoppen of beperken we de verwerking definitief.

Jouw verzoek en onze reactie

Heb jij een vraag, een verzoek of wil je bezwaar maken? Stuur dan een e-mail naar onze Privacy Officer via privacy@lelystad-airport.nl. Wij doen ons best op tijd op jouw verzoek te reageren. Als dat nodig is ter bevestiging van jouw identiteit, kunnen wij jou vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs toe te sturen. Vergeet in dat geval niet jouw foto en BSN af te schermen. Hoe je een veilige kopie maakt, vind je op de website van de Rijksoverheid. Na identificatie zullen wij binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek, tenzij wij jou binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Als wij jouw verzoek niet duidelijk vinden, kunnen wij je vragen jouw verzoek te specificeren en/of aan te vullen, zodat wij jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Van wie is dit privacy statement en hoe kun je ons bereiken?

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Dit privacy statement is van Lelystad Airport N.V. en heeft betrekking op de verwerkingen voor parkeerdiensten aangeboden door Lelystad Airport. De contactgegevens van Lelystad Airport zijn:

Emoeweg 7
8218 PC Lelystad
Nederland

 

Contact opnemen met onze Privacy Officer?

Wij hebben een Privacy Officer aangesteld die het eerste aanspreekpunt is voor vragen op het gebied van privacy. Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy statement of over hoe Lelystad Airport omgaat met persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen via privacy@lelystad-airport.nl.

Contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO)?

Lelystad Airport is onderdeel van de Royal Schiphol Group (RSG). De DPO van RSG geeft ons advies en houdt toezicht op de naleving van de privacywet- en regelgeving door Lelystad Airport.

Vragen of verzoeken die bestemd zijn voor onze DPO kun je mailen naar dpo@schiphol.nl of per post sturen naar:

Schiphol Nederland B.V.
T.a.v. de Data Protection Officer
Postbus 7501
1118 ZG Schiphol

Geef bij je verzoek jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer door. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van jouw vraag of verzoek, zal de DPO je informeren over jouw vraag of de afhandeling van jouw verzoek.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Als jij niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met jouw privacy of de afhandeling van jouw verzoek of bezwaar, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waar vind je de laatste versie van dit privacy statement?

Indien nodig, updaten wij dit privacy statement. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee wij gegevens verwerken. Het meest actuele privacy statement over parkeren vind je op www.lelystadairport.nl. Wij raden je aan om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Deze versie is van december 2020.

Terug