Operational info

Laadfaciliteiten voor de Pipistrel Velis Electro op Lelystad Airport

In samenwerking met het Platform Duurzaam Vliegen beschikt Lelystad Airport sinds 3 september over een lader voor de Pipistrel Velis Electro.

Voor het gebruik van deze lader zullen geen verbruikskosten in rekening worden gebracht. Wel geldt de normale havengeldregeling.

Gebruikers van de Pipistrel Velis Electro worden verzocht om voor hun vlucht contact op te nemen met operations@lelystadairport.nl om het gebruik van de lader af te stemmen.

Aanpassing tijdsblok IFR dienstverlening

Per 13 september 2021 is de IFR dienstverlening op Lelystad Airport gewijzigd. IFR dienstverlening is vanaf dan beschikbaar op werkdagen (maandag t/m vrijdag, uitgezonderd feestdagen) tussen 08.30 – 16.30 lt.

  • Alle IFR vluchten PPR, zie NOTAM A2049/21.
  • Het PPR verzoek minimaal 24 HR prior verzenden aan:  operations@lelystadairport.nl.
  • IFR trainingsvluchten alleen mogelijk op woensdagen tussen 08.30 - 09.30 lt.  (er wordt gewerkt aan uitbreiding van de trainingscapaciteit)
  • Voor meer informatie kunt u bellen met 0320-284791

12 augustus 2021 - Introductie Global Reporting Format (GRF)

Per 12 augustus 2021 treedt in Europa het Global Reporting Format (GRF) in werking. GRF is een nieuwe methodiek voor het vaststellen en rapporteren van de conditie van het baanoppervlak. Het GRF heeft als doel een wereldwijde harmonisatie van de wijze waarop de baanconditie wordt vastgesteld en gerapporteerd. Met de implementatie van het GRF wordt er een 1-op-1 koppeling tussen de baanconditie en de aeroplane performance gerealiseerd. Hiermee wil men wereldwijd het aantal runway excursions (waar een relatie is met de baanconditie) verminderen.

Als onderdeel van het GRF zal Lelystad Airport (LA) per 12 augustus ook Runway Condition Reports (RCR’s) uitgeven tijdens niet-winterse omstandigheden. Een RCR is een gestandaardiseerd bericht voor luchtvarenden waarmee de conditie van het baanoppervlak bekend wordt gesteld. Er is sprake van niet-winterse omstandigheden bij een WET runway en/of STANDING WATER. Bij een WET runway’ is de oppervlakte van de landingsbaan bedekt met zichtbaar vocht of water t/m 3 mm diepte. Indien de diepte van het water meer dan 3 mm bedraagt, is er sprake van ‘STANDING WATER’.

Met de introductie van het GRF wordt er afscheid genomen van de terminologie ‘Estimated Surface Friction’. Ook worden er geen gemeten frictiewaarden meer gepubliceerd door LA. Dit geldt zowel voor winterse als niet-winterse omstandigheden.

Een nieuw onderdeel van het RCR is de Runway Condition Code (RWYCC). De RWYCC is een getal van 0 t/m 6 die het effect van de oppervlakteconditie(s) op de ‘aeroplane deceleration performance and lateral control’ beschrijft. Hoe hoger het getal hoe beter de condities van het baanoppervlak zijn. De RWYCC wordt vastgesteld aan de hand van de Runway Condition Assessment Matrix (RCAM).

Runway Condition Reports tijdens niet-winterse omstandigheden worden aan luchtvarenden bekend gesteld d.m.v. de ATIS. Dit staat voor Automatic Terminal Information Service en berust op een broadcast van luchthaveninformatie via het VHF kanaal 120.730 (ATIS EHLE). De RCR’s worden na uitgifte door LA direct door de LVNL op de ATIS gezet.

Meer informatie over het GRF vindt u in AIC-A 04/2021.

AVGAS UL91 permanent niet beschikbaar

AVGAS UL91 is niet langer beschikbaar op Lelystad Airport. AVGAS 100LL en JET A1 zijn normaal beschikbaar via fuel station Delta.

Terug