Operational info

Ingebruikname Noordelijk Areaal per 26 januari 2023

Per donderdag 26 januari zal het Noordelijk Areaal in gebruik worden genomen. Met deze mail willen we u informeren over de operationele consequenties hiervan.

Betrokken infrastructuur

Onder het Noordelijk Areaal (NA) wordt verstaan de infrastructuur ten noordwesten van de start-/landingsbaan. Specifiek worden de volgende delen operationeel in gebruik genomen:

  • Taxiways N, A, A1 en A2
  • Apron L

De FATO en de HELEX zijn eveneens op het Noordelijk Areaal gelegen. Deze 2 helikoptergebieden waren al operationeel in gebruik sinds 7 november 2019.

 Gebruik

Het Noordelijk Areaal wordt primair gebruikt voor grotere bezoekende business aviation-vliegtuigen (spanwijdtes tussen de 24 en 36 meter). Voor het parkeren van dergelijke toestellen zijn vier vliegtuigopstelplaatsen beschikbaar: L5 t/m L8. Daarnaast kan het Noordelijk Areaal worden gebruikt voor langetermijnstalling (meerdere dagen) van kleinere bezoekende toestellen. Hierover kunnen vooraf afspraken worden gemaakt met de Operationele Dienst (OD). Vliegtuigen met genoemde grotere spanwijdte (24-36m) van op LA gevestigde bedrijven blijven op het Zuidelijk Areaal (ZA) afgehandeld worden.

Operationele consequenties

Algemeen

De belangrijkste operationele consequentie van de ingebruikname van het Noordelijk Areaal zal zijn dat vliegers grondverkeer zullen waarnemen op de noordelijke rijbanen en het noordelijke Apron L. Ook kan de baan vanaf 26 januari vanaf beide kanten opgereden en verlaten worden: het oprijden kan via N1 of N2 voor de startrichting 23 en via N4 of N3 voor de startrichting 05. Vliegverkeer vanaf het huidige (Zuidelijke) areaal - dat bij take-off normaal gesproken gebruik maakt van de intersecties S1 en S5 - kan dus ook vertrekkend verkeer verwachten vanaf het fysieke begin van de startbaan. Landend verkeer moet er rekening mee houden dat vliegverkeer met bestemming Noordelijk Areaal de baan zal verlaten via N2 (i.g.v. een landing op baan 05) of N3 (i.g.v. een landing op baan 23).

Gebruik FATO/HELEX

FATO/HELEX operators zijn inmiddels door LA en de LVNL apart geïnformeerd over de ingebruikname van het Noordelijk Areaal per 26 januari. Concreet geldt plaatselijk: Indien er vliegverkeer op rijbaan N moet taxiën tussen N3 en A2, moeten helikopters in de FATO of HELEX aan de grond worden geparkeerd of invoegen in het trainingscircuit.

Communicatie

De ingebruikname van het Noordelijk Areaal is in het AIP verwerkt per effective date 26 JAN 2023. Specifiek is gewijzigd:

  • EHLE AD 2.13 – declared distances
  • ADC – Aerodrome Chart

Deze wijzigingen kunt u vandaag al inzien via https://www.lvnl.nl/informatie-voor-luchtvarenden/publicaties-voor-luchtvarenden.

Daarnaast is er een TRIGGER NOTAM uitgegeven hierover: A2976/22.

 Mocht u nog vragen hebben over de wijziging, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Operations, telefonisch op +31 88 6009 770 of per mail via operations@lelystadairport.nl.

Runway en taxiway incursions voorkomen

Net als op andere luchthavens worden er op Lelystad Airport met enige regelmaat runway incursions en taxiway incursions begaan. Vanwege de veiligheidsrisico’s die dit met zich meebrengt heeft Lelystad Airport, samen met de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de lokale gebruikers, besloten hier extra aandacht aan te besteden.

Wij willen u vragen het animatiefilmpje zo breed mogelijk bekend te stellen onder de eigen huurders, clubleden en individuele vliegers, om zo gezamenlijk de veiligheid op Lelystad Airport verder te verbeteren.

 

Laadfaciliteiten voor de Pipistrel Velis Electro op Lelystad Airport

In samenwerking met het Platform Duurzaam Vliegen beschikt Lelystad Airport sinds 3 september 2021 over een lader voor de Pipistrel Velis Electro.

Voor het gebruik van deze lader zullen geen verbruikskosten in rekening worden gebracht. Wel geldt de normale havengeldregeling.

Gebruikers van de Pipistrel Velis Electro worden verzocht om voor hun vlucht contact op te nemen met operations@lelystadairport.nl om het gebruik van de lader af te stemmen.

Aanpassing tijdsblok IFR dienstverlening

Per 13 september 2021 is de IFR dienstverlening op Lelystad Airport gewijzigd. IFR dienstverlening is vanaf dan beschikbaar op werkdagen (maandag t/m vrijdag, uitgezonderd feestdagen) tussen 09.00 - 17.00 lt.

  • Alle IFR vluchten PPR.
  • Het PPR verzoek minimaal 24 HR prior verzenden aan:  operations@lelystadairport.nl.
  • Voor meer informatie kunt u bellen met 088 - 6009 791
Terug