Operational info

Night VFR tot nader order niet meer mogelijk

In verband met een issue met de baanverlichting is met ingang van dinsdag 26 februari 2019 tot en met de rest van dit winterseizoen Night VFR niet langer mogelijk op Lelystad Airport. Deze beperking geldt tot en met vrijdag 29 maart 2019, de normale einddatum van het Night-VFR seizoen. De IFR-tijden en -procedures blijven ongewijzigd. Lelystad Airport is momenteel druk bezig met het vinden van een oplossing. Hierbij zal onder meer gekeken worden naar het verruimen van de beschikbare slots voor IFR-vluchten.

Pilot's information

In 2017 Lelystad Airport has extended and renovated runway 05/23, and has constructed a new taxiway November north of the runway.
Implementation of air traffic control is expected in 2020. Until then, only parts of the new infrastructure are available for operational use.

CLICK HERE for additional Pilot’s Information about the current situation

Change of operational hours from November 8th 2018

Starting November 8th 2018, Lelystad Airport will change its operational hours. On weekdays, excluding official holidays, the airport will be operational between 08.00 and 22.00 local time. There is no possibility for an extension outside these hours. De operational hours in weekends and on official holidays will remain unchanged: 09.00 till 19.00 local time, but only within UDP. On these days, an extension of maximum one hour can be requested with airport operations.

Change of VHF-frequency from December 6th 2018

From December 6th 2018, the VHF frequencies of all uncontrolled Dutch airports will change as a result of the introduction of 8.33 kHz channel spacing. The frequencies of ‘Lelystad Radio’ (within UDP) and ‘Lelystad Aerodrome Information’ (outside UDP) will change from 123.675 MHz to 123.680 MHz. More information on this subject can be found in AIC-A 09/2018 (publication date October 25th 2018) on the LVNL-website: http://www.ais-netherlands.nl/aim/index.html

IFR and VFR-NIGHT operations

Since October 2nd 2018, Lelystad Airport has put the new runway lighting system into operation.
From that moment on, IFR-operations can be resumed as described in AIP EHLE AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES. From October 23rd, VFR-night operations can be resumed as described in AIP EHLE 3.3.3 "VFR NIGHT OPERATIONS". 
For further information, please see the Pilot’s Information on this webpage.

Handhaven openingstijden

Vliegers worden verzocht de gepubliceerde openingstijden van EHLE te respecteren. Een extensie op de openingstijden kan conform de bestaande procedure worden aangevraagd. Movements buiten de openingstijden zijn verboden en een veiligheidsrisico vanwege het ontbreken van brandweerdekking. Daarnaast worden er buiten de openingstijden werkzaamheden uitgevoerd aan start-/landingsbaan en taxibanen.

Lelystad Airport zal om bovenstaande redenen onaangekondigde movements buiten de gepubliceerde openingstijden melden aan het bevoegd gezag.

Terreingesteldheid helikopter-oefenvelden
consequenties voor fixed wing aircraft en helikopters

In verband met de terreingesteldheid van grote delen van airside gelden er voor helikopters momenteel beperkingen voor het gebruik van de helikopter-oefenvelden I t/m IV.

Voor alle velden geldt dat oefeningen met ‘ground contact’ momenteel niet zijn toegestaan, met uitzondering van veld I. Op dat veld geldt een PPR-regeling voor het gebruik van de gemaaide strook van 50x5m.

Als alternatief mogen deze oefeningen tijdelijk op de hoofdbaan worden uitgevoerd, ter hoogte van het HAP (tussen rijbanen S2 en S3). Dit kan leiden tot een langere ‘runway occupancy time’. Vliegers van fixed wing aircraft wordt gevraagd hier rekening mee te houden en, indien nodig, tijdig een go-around in te zetten aan de noordwest kan van de baan. Helikoptervliegers wordt gevraagd de occupancy time zo kort mogelijk te houden.

Helikopter-oefeningen zonder ground contact mogen boven de velden I t/m IV worden uitgevoerd.

Microlight Aircraft Operations

• Prior Permission is required for flights with Micro Light Aircraft (MLA). Requests can be made via Airport Operations.

• To obtain the permission, pilots should demonstrate by means of the aircraft manual that the aircraft has a minimal cruising speed of 95 knots and a minimal approach speed of 55 knots.

• The permission only applies to the individual aircraft.

• Slower MLA’s are not permitted.

Terug