Operational info

Pilot's information

In 2017 Lelystad Airport has extended and renovated runway 05/23, and has constructed a new taxiway November north of the runway.
Implementation of air traffic control is expected in 2020. Until then, only parts of the new infrastructure are available for operational use.

CLICK HERE for additional Pilot’s Information about the current situation.

Handhaven openingstijden

Vliegers worden verzocht de gepubliceerde openingstijden van EHLE te respecteren. Een extensie op de openingstijden kan conform de bestaande procedure worden aangevraagd. Movements buiten de openingstijden zijn verboden en een veiligheidsrisico vanwege het ontbreken van brandweerdekking. Daarnaast worden er buiten de openingstijden werkzaamheden uitgevoerd aan start-/landingsbaan en taxibanen.

Lelystad Airport zal om bovenstaande redenen onaangekondigde movements buiten de gepubliceerde openingstijden melden aan het bevoegd gezag.

Inzaaien airside – consequenties voor fixed wing aircraft en helikopters

In verband met het inzaaien van grote delen van airside is het voor helikopters de komende maanden niet mogelijk oefeningen met ‘ground contact’ uit te voeren op de grasvelden I t/m IV. Als alternatief mogen deze oefeningen tijdelijk op de hoofdbaan worden uitgevoerd, ter hoogte van het HAP (tussen rijbanen S2 en S3). Dit kan leiden tot een langere ‘runway occupancy time’. Vliegers van fixed wing aircraft wordt gevraagd hier rekening mee te houden en, indien nodig, tijdig een go-around in te zetten aan de noord-west kan van de baan. Helikoptervliegers wordt gevraagd de occupancy time zo kort mogelijk te houden.

Helikopter-oefeningen zonder ground contact mogen boven de velden I t/m III worden uitgevoerd, waarbij de eerstkomende weken een minimum hoogte van 5 tot 7 meter geldt, om te voorkomen dat het ingezaaide graszaad opwaait. Verwacht wordt dat deze hoogtebeperking over drie tot vier weken vervalt. Dit wordt t.z.t. nader gecommuniceerd. Oefenveld IV mag helemaal niet worden gebruikt i.v.m. het inrichten van een kabelverdeelstation in dat veld.

Heliveld IV buiten gebruik

Ten behoeve van de aanleg van de technische infrastructuur van de luchtverkeersleiding, worden er sinds maandag 9 april 2018 kabelverdeelstations (KVS’en) aan airside worden geplaatst en ingericht. Deze zullen worden geplaatst in de grasvelden tussen de baan en de rijbaan; KVS-01 tussen S4 en S5 op een afstand van 28m uit de as van de rijbaan en KVS-02 tussen S1 en de Aviodrome op een afstand van 35m uit de rijbaan-as. De KVS’en worden ondergronds aangebracht.

Vanwege de werkzaamheden zal het helikopteroefenveld IV, tussen S4 en S5, tot nader order niet beschikbaar zijn voor helikopter-oefenvluchten. Op de velden I t/m III, zijnde tussen S1 en S4, gelden ook beperkingen vanwege het inzaaien van de grasvelden. Zie hierover het aparte bericht op deze pagina.

Sluiting MLA-baan

MLA-BAAN PER 15 SEPTEMBER 2016 GESLOTEN

Per 15 september 2016 heeft Lelystad Airport haar MLA-baan buiten gebruik gesteld. De sluiting was noodzakelijk in verband met de ontwikkeling van Lelystad Airport als regionale luchthaven. Op de locatie van de voormalige MLA-baan wordt in 2017 een nieuwe passagiersterminal gerealiseerd, met aan weerszijden vliegtuigopstelplaatsen voor groot commercieel verkeer en een parkeerterrein voor passagiers.

Sinds het moment van sluiting van de aparte MLA-baan is MLA-verkeer formeel niet meer toegestaan op Lelystad Airport, maar kan op basis van een PPR-regeling (Prior Permission Required) toestemming worden gevraagd om vanaf de hoofdbaan te vliegen.

MLA’s die (conform handboek) minimaal een kruissnelheid van 95 knopen en een naderingssnelheid van minimaal 55 knopen kunnen halen, mogen onbeperkt gebruik maken van de hoofdbaan, dus inclusief lesverkeer en touch & go’s. Langzamere types, waaronder MLA’s van het soort trike of autogyro, mogen in beginsel geen gebruik meer maken van Lelystad Airport. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de havenmeester beslissen deze langzamere MLA’s toch toe te staan. Het is aan de eigenaar/vlieger van een MLA om vooraf het vliegtuighandboek te overleggen aan de havendienst en toestemming te vragen voor het vliegen vanaf de hoofdbaan.

Mocht de veiligheidssituatie daartoe aanleiding geven, dan behoudt de luchthaven de mogelijkheid om terug te vallen op het uitgangspunt dat MLA’s categorisch niet worden toegestaan op de hoofdbaan.

De Provincie Flevoland doet onderzoek naar de mogelijkheid tot uitplaatsing van MLA’s naar een andere locatie in de regio. De luchthaven heeft geen rol in dit traject. Vanaf het moment dat LVNL de verkeersleiding op Lelystad Airport verzorgt (gepland begin 2019), zullen de mogelijkheden tot inpassing van MLA-verkeer op de hoofdbaan met hen worden overlegd.

Terug