Luchthavenfonds

Lelystad Airport, provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben gezamenlijk het Luchthavenfonds opgericht. Doel van het Luchthavenfonds is het stimuleren van duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven. In het fonds zit 1,85 miljoen euro voor de komende 3 jaar.

Duurzame thema’s

Met het fonds worden projecten gesteund die passen binnen een van de volgende thema’s:

 • klimaatvriendelijke luchtvaart
 • grondstofschaarste
 • omgeving & geluid
 • duurzame werkgelegenheid
 • bereikbaarheid & luchtkwaliteit

Project indienen

Iedereen, zowel particulier als organisaties, kan een project indienen bij een van de partners, zolang dit voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden zijn:

 • Uw project moet passen binnen een van de 5 duurzame thema’s.
 • Uw project is een samenwerkingsproject dat het belang van minimaal 2 partijen in het fonds dient.
 • Er zijn geen andere financiële subsidiemiddelen beschikbaar voor het project.
 • Uw project past binnen het beleid van de partijen.

Heeft u een idee voor een project of activiteit?
Neem dan eerst contact met ons op via luchthavenfonds@lelystad-airport.nl. Wij helpen u, indien wij vinden dat uw idee past, graag op weg met het indienen van uw aanvraag.

Eén van de partners zal telefonisch contact met u opnemen om het idee door te spreken. Als uw idee kans maakt binnen het fonds, krijgt u een formulier toegestuurd waarmee u een aanvraag kunt indienen. Afhankelijk van de aard en omvang van het project, kan er nog om aanvullende informatie gevraagd worden.

Beoordeling projecten

Na het indienen van een project, wordt dit beoordeeld op de volgende criteria/voorwaarden:

 • Het project is geen wettelijke verantwoordelijkheid van een van de gebiedspartners of overige partijen zoals het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 • Resultaten van het project hebben effect op de directe omgeving (gebied op en rondom Lelystad Airport, inclusief Lelystad Airport Businesspark).
 • Er is voor het project geen mogelijkheid om andere fondsen in te zetten.
 • Het project is (nog) niet economisch rendabel en/of zo innovatief dat het zonder subsidie niet tot stand zou komen.
 • Het project biedt waarde voor het geld ('value for money': de mate van effectiviteit in relatie tot de gevraagde financiële bijdrage).
 • Het project dient het belang van minimaal 2 partijen in het fonds.
 • Er mag geen sprake zijn van ongeoorloofde staatssteun.

Meer informatie

De regeling van provincie Flevoland vindt u terug op overheid.nl terug. De regeling van de gemeente Lelystad vindt u ook op overheid.nl.

Terug