Aerodrome Manual

Lelystad Airport is een luchthaven die valt onder de Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen (RVGLT). Op basis van deze regeling beschikt Lelystad Airport over een Luchthavenbedrijfshandboek (Aerodrome Manual) waarin een beschrijving wordt gegeven van het veiligheidsmanagementsysteem van de luchthaven en van de aanleg, de inrichting, de uitrusting en het veilig gebruik ervan.

De vandaag geldende versie van het Aerodrome Manual is versie 7.0.

Per 1 oktober 2022 is een nieuwe geactualiseerde editie van het handboek van kracht. Deze nieuwe versie 7.0 is op 29 september middels een mailing ter beschikking gesteld aan alle op de luchthaven gevestigde bedrijven en organisaties die hun werkzaamheden op het luchtvaartgebied uitoefenen. Mocht u hierover geen mail ontvangen hebben en/of overige vragen hebben over het manual, neem dan contact op met de afdeling Safety & Compliance via safety@lelystadairport.nl

Terug