Nieuws & Media . 9 Algemeen 9 Natuurvergunning Lelystad Airport

Natuurvergunning Lelystad Airport

Royal Schiphol Group heeft op 1 oktober 2020 een aanvraag gedaan voor een vergunning voor Lelystad Airport op basis van de wet Natuurbescherming. Vandaag heeft het ministerie van LNV bekend gemaakt dat het van plan is de vergunning te verlenen.

Extern salderen

Uit de passende beoordeling voor Schiphol blijkt dat het huidige maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming blijft. Een gedeelte van het bestaande recht van Luchthaven Schiphol zal ten behoeve van vergunningverlening aan Lelystad Airport als externe saldering voor stikstofdepositie worden ingezet om 10.000 vliegtuigbewegingen op Lelystad Airport te kunnen vergunnen. Daarbij wordt ook een deel van de stikstofruimte ‘teruggegeven’ aan de natuur.

Afgelopen maanden is voortvarend doorgewerkt aan de voorbereiding voor opening van Lelystad Airport. Een onderdeel van de voorbereidingen is de vergunningaanvraag in het kader van de Wet natuurbescherming voor Lelystad Airport.

Bijlage: Infographic Stikstof RSG

Bijlage: Passende beoordeling