Nieuws & Media . 9 Algemeen 9 Markering Delta Apron

Markering Delta Apron

Sinds de invoering van de Luchtverkeersleiding zijn de maatregelen met betrekking tot het gebruik van de platformen aangescherpt. Een van de platformen die extra aandacht vraagt is het D-platform. Hier gelden onder andere de volgende regels:

  • Het gebruik van een Hi-vis hesje of jas is verplicht.
  • Het is niet toegestaan om van midden op het platform naar de GA-terminal te lopen aangezien je dan een taxilane kruist.

Hoe dan wel te lopen?
Als luchthaven hebben we markeringen laten aanbrengen om de looproute te verduidelijken. Deze route van en naar de GA-terminal dient te allen tijde gevolgd te worden.

1 Juli, 2020 14:54