Nieuws & Media . 9 Algemeen 9 Lelystad Airport en Lelystadse Boer tekenen voor local food

Lelystad Airport en Lelystadse Boer tekenen voor local food

Lelystad Airport en de Lelystadse Boer werken al langer samen om lokaal voedsel onder de aandacht te brengen en hebben deze samenwerking afgelopen dinsdag bekrachtigd met het tekenen van een intentieovereenkomst. Beide partijen zetten hun handtekening tijdens de feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst van Lelystad Airport.

Tijdens de nieuwjaarstoespraak van luchthavendirectrice Hanne Buis werd onder andere teruggekeken naar alle mijlpalen die zij afgelopen jaar behaalden samen met hun partners, maar werd ook vooruitgeblikt op alle uitdagingen en kansen die de luchthaven staat te wachten. Één van die kansen is de samenwerking met de Lelystadse Boer, waar na afloop van de nieuwjaarstoespraak een intentieovereenkomst werd getekend door de Lelystadse Boer en Lelystad Airport.

Intentieverklaring
De Lelystadse Boer is een samenwerkingspartner van Lelystad Airport als het gaat om lokaal voedsel, duurzaamheid en beheer en onderhoud. Zo onderhoudt de Lelystadse Boer grasvelden op de luchthaven en hebben beide partijen ook de intentie om invulling te geven aan de levering van lokale producten aan horecagelegenheden in de terminal. Denk hierbij aan het aanleveren van grondstoffen en producten, het creëren van foodboxen voor terugkerende passagiers of de exploitatie van een horecagelegenheid in de terminal. “Een samenwerking waar ik ontzettend trots op ben”, aldus Hanne Buis.

De groentetuin van Europa
De Lelystadse Boer maakt van lokaal voedsel een van haar prioriteiten. Voorzitter Rob ter Haar: “Veel van onze boeren hebben uitgesproken dat ze hier heel veel voldoening uit halen. Het lokaal leveren van voedsel geeft meer direct contact met consumenten. En dan komt er nog bij dat rechtstreeks veel verser, gezonder en duurzamer is.”

“Dit is de groentetuin van Europa, en we vinden het belangrijk dat bezoekers ook iets van ons gebied ervaren. Voor ons is voedsel dé manier om in contact te komen met passagiers. We hopen dan ook dat de horeca in de nieuwe terminal, hun producten lokaal zullen inkopen en daarmee lekker eten en een goed verhaal aanbieden aan de passagiers.”

Samenwerking
Hoe de exacte samenwerking tussen beide partijen er uit komt te zien, staat nog grotendeels open.
De boeren werken op dit moment aan het verder professionaliseren van het aanbod. Zij willen hiermee het serviceniveau verbeteren en daarmee aansluiten bij de wensen en eisen van toekomstige horecapartners. De ondertekening is weer een mooie stap richting een duurzame invulling van de terminal van Lelystad Airport.