Inkoop

Per 1 juli 2016 zijn er meer en strengere regels van kracht voor de wijze waarop ingekocht wordt. Omdat ook Lelystad Airport onder de nieuwe Aanbestedingswet valt mag voortaan boven een bepaald bedrag niet zomaar een opdracht worden gegund aan een willekeurig gekozen bedrijf.

Daarnaast zet Lelystad Airport zich actief in om de regionale werkgelegenheid en betrokkenheid te stimuleren. Deze ambitie heeft de luchthaven dan ook in haar inkoopbeleid opgenomen. Het inkoopbeleid geeft richting aan de wijze hoe Lelystad bij voorkeur inkoopt, de inkoopvoorwaarden bepalen onder welke juridische condities.

 

 

 

 

Terug