Havengeldregeling Lelystad Airport

Nieuwe prijzen per 1 januari 2018

Lelystad Airport heeft haar tarieven voor het gebruik van de luchthaven (de havengelden) aangepast aan de prijsontwikkeling. Per 1 januari 2018 worden de tarieven verhoogd met 1,45 %. Dit percentage komt overeen met de prijsontwikkeling conform het consumentenprijsindexcijfer van het CBS. De nieuwe tarieven zijn geldig van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2019. Per 1 april 2019 zal er een nieuw havengeldregeling komen die is aangepast aan het gewijzigde gebruik van de luchthaven per die datum. In 2018 zal Lelystad Airport met haar bestaande gebruikers overleg hebben over de nieuwe opzet.

In deze pdf staan de nieuwe tarieven vermeld.

Terug