Nieuws & Media . 9 Algemeen 9 Contractondertekening voor nieuwe terminal en dienstverlening

Contractondertekening voor nieuwe terminal en dienstverlening

Schiphol Group/Lelystad Airport heeft vandaag de contracten getekend met de bedrijven die de nieuwe terminal gaan bouwen en de integrale dienstverlening gaan leveren op Lelystad Airport. TBI-bouwcombinatie J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros is de realisatie van het terminalgebouw gegund, en Viggo zal de integrale dienstverlening gaan verzorgen. Eerder werd de aanleg van de lucht- en landzijdige infrastructuur gegund aan bouwconcern Dura Vermeer.

“Lelystad Airport krijgt een look & feel die past in de pioniersgeest van Schiphol Group én Flevoland: vernieuwend, verrassend en no-nonsense. Wij denken dat we met JP van Eesteren en Viggo de juiste partijen aan ons hebben verbonden om dit te realiseren. Samen gaan we een concept neerzetten dat zowel reizigers als luchtvaartmaatschappijen zal verleiden veelvuldig gebruik te maken van Lelystad Airport”, aldus Jos Nijhuis, President & CEO Schiphol Group.

Realisatie terminal
De TBI-bouwcombinatie J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros wordt verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwe terminal. Het contract omvat het integrale ontwerp, de realisatie en het onderhoud gedurende vijftien jaar, inclusief de aanleg van (basis)installaties, maar exclusief een groot deel van de interieur afbouw en inrichting. Begin 2017 zal worden gestart met de bouw.

Realisatie Integrale Dienstverlening
Dienstverlener Viggo levert voor een periode van tien jaar alle dienstverlening binnen en buiten het terminalgebouw voor zowel reizigers, bezoekers als airlines. De dienstverlening betreft een breed pakket aan services, zoals parkeerbeheer, schoonmaak, beveiliging en vliegtuigafhandeling. Tevens dient Viggo (in overleg met de bouwer) grotendeels de interieur afbouw, inrichting en materieel voor deze dienstverlening te leveren, te installeren en te onderhouden.

Innovatief en duurzaam
Voor de realisatie van de nieuwe vakantieluchthaven is in januari 2015 gestart met de aanbesteding in een aantal percelen. De aanbesteding wordt uitgevoerd met de Best Value methodiek. Deze gaat er vanuit dat de marktpartij de expert is, en deze krijgt derhalve ruimte om innovatieve en duurzame oplossingen aan te dragen. Tijdens de markconsultatie in 2014 gaven dienstverlenende partijen aan dat zij een voorkeur hadden voor een casco terminalgebouw waarbij zij zelf de inrichting en afbouw voor hun rekening namen. Op deze wijze bepaalt de dienstverlener zelf hoe hij de meeste efficiëntie kan bereiken door de materiaalkeuze af te stemmen op een optimale dienstverlening.
In de aanbesteding heeft Lelystad Airport naast innovatie, duurzaamheid en efficiency het bevorderen van de regionale werkgelegenheid als speerpunt meegenomen. Alle partijen hebben zich hieraan gecommitteerd.

“Voor ons betekent dit weer een grote stap in onze ambitie om in 2018 een nieuwe vakantieluchthaven in Nederland te openen. We zijn trots dat we vandaag de contracten tekenen waardoor de eerste passagiers in 2018 vanaf Lelystad Airport kunnen vertrekken en de regionale werkgelegenheid wordt gestimuleerd”, zei Erik Lagerweij, directeur van Lelystad Airport.

Ontwikkeling Lelystad Airport
Om de economische functie van Mainport Schiphol te behouden en versterken, is afgesproken Schiphol selectief te ontwikkelen. Lelystad Airport gaat de groei op Schiphol ondersteunen als alternatief voor het niet-mainportgebonden verkeer. Lelystad Airport wordt gefaseerd ontwikkeld voor vluchten naar voornamelijk Europese (toeristische) steden en regio’s.

 

(Op de foto van links naar rechts: Jos Nijhuis (President en CEO Schiphol Group), Ton Vaags (directievoorzitter JP van Eesteren), Koene Talsma (directeur Infra Dura Vermeer), Martijn Limburg (algemeen directeur Viggo Eindhoven Airport BV), Erik Lagerweij (directeur Lelystad Airport)