Runway Incursions

1 Juli, 2020 14:57

Sinds 7 november 2019 wordt er op Lelystad Airport luchtverkeersleiding gegeven. Sindsdien geldt dat alle vliegtuigen, voertuigen en personen expliciet toestemming moeten hebben van de Toren voordat men de baan oprijdt, start en/of landt.

Wanneer dit gebeurt zónder toestemming van de verkeersleiding, is sprake van een runway incursion. In de definitie van ICAO gaat het hierbij om:

“Any occurrence at an aerodrome involving the incorrect presence of an aircraft, vehicle or person on the protected area of a surface designated for the landing and take-off of aircraft.”

Runway incursions worden in de internationale burgerluchtvaart beschouwd als een van de belangrijkste veiligheidsrisico’s, waaraan continu aandacht besteed dient te worden. Daarnaast wordt een runway incursion altijd beschouwd als een ernstig incident en wordt elke incursion geregistreerd en aan ILT gerapporteerd.

Het aantal runway incursions is op Lelystad Airport relatief hoog in vergelijking met andere velden. Daarbij gaat het vooral om voorvallen waarbij men de baan oprijdt zonder toestemming en/of waarbij men vertrekt zonder take-off clearance. Vermoedelijk kan dit deels worden verklaard door de relatieve onbekendheid met dit type voorval en de veiligheidsrisico’s ervan en door onvolledige bekendheid met de nieuwe (vlieg)procedures op Lelystad Airport. Daarom in deze nieuwsbrief enige aanvullende informatie hierover.  

Op Lelystad Airport geldt het ’90-metergebied’ als protected area. Dit gebied rondom de start-/landingsbaan herkent u op de intersecties S1 tot en met S7 primair aan de gele ‘runway holding position markings’ (RHP-markings) in combinatie met de rode ‘mandatory instruction signs’. In de R/T worden deze posities ‘holding points’ genoemd.
 FIGUUR 1 - RUNWAY HOLDING POSITION MARKING

FIGUUR 2 - MANDATORY INSTRUCTION SIGN
Om u extra te attenderen op het naderen van het 90-metergebied, is het laatste gedeelte van de gele taxiway center line voor de RHP extra gemarkeerd met onderbroken gele strepen aan weerszijden van de doorlopende hartlijn. Daarnaast zijn aan weerszijden van de taxibaan ter hoogte van de runway holding positions runway guard lights geplaatst. Deze oranje lampen knipperen om-en-om.


FIGUUR 3 - ENHANCED TAXIWAY CENTRELINE MARKING


FIGUUR 4 - RUNWAY GUARD LIGHTS

Rondom de runway holding positions geldt het volgende:
1.    Voor het betreden van het 90-metergebied is altijd en per keer toestemming nodig van de Toren. Deze toestemming krijgt u of direct in de vorm van een klaring om op te stijgen (“cleared for take-off”) of middels een instructie om de baan op te rijden en daar te wachten (“line up and wait runway 05/23”).
2.    Zonder klaring of instructie mag geen enkel deel van uw toestel de gele RHP-markings overschrijden. Ook wanneer uw wielen nog voor de doorgetrokken strepen staan, maar de neus van uw toestel daar al voorbij steekt, is sprake van een runway incursion.
3.    De instructie om de baan op te lijnen betekent niet automatisch dat u ook mag starten. Dat mag alleen nadat u de formele klaring om op te stijgen heeft ontvangen.
4.    Ook landen en/of het maken van een touch & go is enkel toegestaan indien u hiervoor de juiste klaring hebt ontvangen. Zonder deze toestemming dient u zelf tijdig een go-around te initiëren.
5.    Twijfelt u of u de juiste klaring heeft ontvangen? Vraag dan om bevestiging van de Toren voordat u de baan oprijdt, start of landt.
6.    Verlaat na het landen zo snel mogelijk de baan. Pas wanneer u de doorgetrokken dubbele gele streep volledig bent gepasseerd, bent u vrij van het 90-meter gebied en mag de Toren een volgend toestel klaren om te starten of te landen. Let erop dat u daarna een taxiklaring nodig heeft om verder te rijden.

Voorbeelden van de R/T bij het oplijnen, het opstijgen en het landen vindt u in het Zakboekje RT Lelystad op de website van LVNL: www.lvnl.nl/lelystad.

Terug