Return to Normal Operations - RNO

9 Maart, 2021 14:59

In de periode na de eerste corona-lockdown (medio 2020) was er wereldwijd sprake van een significante toename van luchtvaartincidenten, zowel bij Commercial Air Traffic (CAT) als bij de General Aviation (GA). Ook op Lelystad Airport hebben we in die periode een relatief hoog aantal incidenten geregistreerd, terwijl er in de tweede helft van het kalenderjaar juist duidelijk sprake was van minder voorvallen. Om goed voorbereid te zijn op de periode na de huidige lockdown willen we middels een specifieke checklist enkele handvatten bieden voor het hervatten van de specifieke GA-operatie op ons veld. De checklist kan door operators worden gebruikt als eerste aanzet om vanuit het eigen veiligheidsmanagementsysteem een gedegen inschatting te maken van de aanstaande situatie.

U vindt de RNO-checklist HIER.

Terug