Aanpassing weekendtarief

17 Juli, 2015 13:41

Het is algemeen bekend dat de vliegscholen het de laatste jaren zwaar hebben door de ontwikkelingen bij Airlines en de beperking in krediet verstrekking door de banken. Op verzoek van Martinair Vliegschool heeft de luchthaven gekeken hoe wij het lesverkeer op Lelystad Airport op een positieve wijze kunnen ondersteunen in deze voor lesbedrijven moeilijke periode.

Mede in samenhang met de uitbreidingsplannen van Lelystad Airport en de daaruit voortvloeiende bouwhinder willen wij primair de lesvliegers en lesbedrijven op de luchthaven zoveel mogelijk tegemoet komen. De luchthaven wil dit op een transparante en rechtvaardige wijze doen, door geen onderscheid te maken en alle vliegers hetzelfde voordeel te bieden.

Vanaf 1 augustus 2015 tot einde van het jaar zal de luchthaven daarom het weekendtarief laten vervallen voor alle vliegtuigen met een MTOW tot 4 ton.

Wij hopen de lesbedrijven op deze wijze een steuntje in de rug te bieden, en door de moeilijke periode heen te helpen.

Terug