Actueel

Maatregelen rondom het Coronavirus

Graag informeren wij u hoe Lelystad Airport met de maatregelen rondom het Coronavirus omgaat. RIVM richtlijnen Lelystad Airport hanteert de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Dat betekent dat wij het thuiswerken van onze medewerkers stimuleren en dat bijeenkomsten geannuleerd worden indien deze niet strikt noodzakelijk zijn voor bedrijfskritische processen. Ook schudden wij geen handen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. We adviseren bezoekers en collega's om hygiënemaatregelen in acht te nemen zoals het regelmatig wassen van de handen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en het gebruiken van papieren zakdoekjes. Lees meer

Opening Lelystad Airport uitgesteld tot november 2021

Vandaag heeft minister Cora van Nieuwenhuizen bekend gemaakt dat zij de opening van Lelystad Airport uitstelt tot 1 november 2021. De minister doet dit naar aanleiding van de coronacrisis en het aanvullende advies van de Commissie voor de m.e. Lees meer

Reactie Advies Commissie-Remkes

Gisteren is het advies van Comissie-Remkes openbaar gemaakt. Momenteel bestuderen wij het rapport in detail. Graag verwijzen wij naar het statement van Royal Schiphol Group. Lees meer

Unieke app speciaal ontwikkeld voor piloten

Unieke app speciaal ontwikkeld voor piloten
LARSA (Lelystad Airport Runway Scheduling App) is een initiatief van Lelystad Airport en ontwikkeld in samenwerking met Airport Creators en Luchtverkeersleiding Nederland. De app is gemaakt voor piloten die binnen de General Aviation luchtvaart gebruik maken van Lelystad Airport. Op 7 november 2019 is een werkgroep van vliegscholen en vliegclubs gestart met het testen van LARSA. Lees meer

Tijdelijke aanpassingen in vliegprocedures op Lelystad Airport

Tijdelijke aanpassingen in vliegprocedures op Lelystad Airport
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) neemt op basis van de ervaringen van de eerste maand van de inregelperiode op Lelystad Airport, twee tijdelijke verbetermaatregelen om de procedures en werkwijzen te verbeteren. Deze maatregelen gaan op zaterdag 7 december om 07.00 uur LT in en zijn per NOTAM bekendgemaakt. Ze zijn gericht op het verminderen van de drukte op de torenfrequentie en op het gebruik van de VFR-routes in de CTR. De verbeteringen zijn goedgekeurd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Lees meer

Start luchtverkeersleiding op Lelystad Airport

Op donderdag 7 november om 07:00 uur lokale tijd is luchtverkeersleiding gestart op Lelystad Airport. De luchthaven is donderdagochtend zonder beperkingen opengegaan voor het huidige vliegverkeer. Daarmee is ook de transitie- of inregelperiode van start gegaan die duurt tot aan de openstelling voor groot commercieel handelsverkeer.
De invoering van luchtverkeersleiding gaat samen met wijzigingen in vliegprocedures, -routes en luchtruimstructuur op en rond Lelystad Airport. Ook de openingstijden van Lelystad Airport zijn aangepast naar 07:00 tot 22:00 uur lokale tijd. Lees meer

RUNwayRUN By Night - 26 oktober 2019

RUNwayRUN By Night - 26 oktober 2019
Een bijzonder evenement voor recreatieve en gevorderde lopers

Het is voor de derde keer dat de RUNwayRUN op de start- en landingsbaan van Lelystad Airport wordt georganiseerd. ‘We maken er dit jaar een spektakel van’, zegt mede-organisator Fred Wilcke van Atletiekvereniging Spirit in Lelystad, ‘We gaan ’s avonds lopen waarbij de nieuwe baanverlichting van de luchthaven voor het eerst in gebruik wordt genomen. Speciaal voor ons. Daar wil je bij zijn’. De voorgaande edities van de RUNwayRUN waren een groot succes met honderden enthousiaste deelnemers. Lees meer

Invoering van luchtverkeersleiding per 7 november 2019

De invoering van luchtverkeersleiding per 7 november 2019 gaat gepaard met wijzigingen in vliegprocedures, -routes en luchtruimstructuur op en rond Lelystad Airport. Voor actuele informatie heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een webpagina gemaakt: www.lvnl. Lees meer

Statement Lelystad Airport VVR concept besluit

Hoewel het een concept besluit is, mag het duidelijk zijn dat dit een stap in de goede richting is. Lelystad Airport wacht de formele besluitvorming af. Voor inhoudelijke vragen, verwijzen we u graag door naar het ministerie. Lees meer

Statement Lelystad Airport aangaande kamerbrief minister

Lelystad Airport heeft kennis genomen van de brief van de minister. Wij nemen in samenwerking met alle betrokken partijen de benodigde acties om de openstelling van de luchthaven op elke gewenste datum in 2020 mogelijk te maken. Het starten van de inregelperiode door de luchtverkeersleiding is onderdeel van deze voorbereidingen. Onze activiteiten betreffen onder andere het verlengen van de startbaan, het ophogen van de toren en de installatie van het brandweerkorps. Voor inhoudelijke vragen over de inregelperiode van de verkeersleiding, zoals beschreven in de brief, verwijzen we u door naar het ministerie en de LVNL. Lees meer
Getoond 1–10 van 9512345678910
Terug