Actueel

Runway en taxiway incursions voorkomen

Net als op andere luchthavens worden er op Lelystad Airport met enige regelmaat runway incursions en taxiway incursions begaan. Vanwege de veiligheidsrisico’s die dit met zich meebrengt heeft Lelystad Airport, samen met de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en de lokale gebruikers, besloten hier extra aandacht aan te besteden. Wij willen u vragen het animatiefilmpje zo breed mogelijk bekend te stellen onder de eigen huurders, clubleden en individuele vliegers, om zo gezamenlijk de veiligheid op Lelystad Airport verder te verbeteren. Lees meer

Wilma van Dijk nieuwe directeur Rotterdam The Hague Airport, Jan Eerkens directeur Lelystad Airport

Wilma van Dijk nieuwe directeur Rotterdam The Hague Airport, Jan Eerkens directeur Lelystad Airport
Wilma van Dijk wordt per 1 september de nieuwe directeur van Rotterdam The Hague Airport (RTHA), onderdeel van Royal Schiphol Group. Wilma is directeur van luchthaven Lelystad Airport. Zij volgt Ron Louwerse op die sinds 2016 leiding gaf aan luchthaven RTHA en die per 1 januari 2023 met pensioen gaat. Hij zal dit jaar nog nauw betrokken zijn bij het participatietraject over een nieuw luchthavenbesluit. Dick Benschop: “Ik ben zeer verheugd dat Wilma Ron gaat opvolgen. Lees meer

Meewerkstageplek bij de Operationele Dienst

MEEWERKSTAGEPLEK: Ben jij een ondernemende en resultaatgerichte student (mbo  3 of 4 niveau) op zoek naar een meewerkstage? Dit is jouw kans om mee te draaien bij de Operationele Dienst op Lelystad Airport. Tijdens deze uitdagende stage leren de collega's van de Operationele Dienst jou de afhandeling van vliegtuigen, passagiers, bagage en crew zowel op landzijde, luchtzijde en in de terminal. Ben je in het bezit bent van een rijbewijs (B) en heb je altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen op een luchthaven? Dan zoeken wij jou!

Tijdens deze stage draai jij zelfstandig diensten. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van alle primaire operationele processen aan airside waaronder:
-  Vraagbaak voor (operationele) gebruikers
-  Het uitvoeren van controles en inspecties
-  Het toezicht houden op en ondersteunen van de uitvoering van werkzaamheden
-  Verjagen van vogels op en nabij de start- en landingsbaan
-  Registreren van incidenten
-  Het op veilige en efficiënte wijze begeleiden en parkeren van vliegtuigen op de grond
-  Het uitvoeren van taken in de sneeuw- en gladheidsorganisatie
-  Het coördineren en uitvoeren van taken tijdens incidenten en calamiteiten
 
De functie wordt uitgevoerd in roosterdienst, 7 dagen per week (gemiddeld 36 u per week). De tijdens kunnen variëren van 06:30 tot 22:15. Lees meer

Gewijzigde openingstijden Lelystad Airport

Het onderstaande bericht is niet meer van toepassing. In samenwerking met Luchtverkeersleiding Nederland zal Lelystad Airport, met ingang vanaf 21 december, dagelijks geopend zijn van 08.00 tot 17.00 uur. De beperking van de openingstijden is noodzakelijk om de dagelijkse operatie zoveel mogelijk te garanderen en om het aantal contactmomenten op de luchthaven te beperken. Lees meer

Return to Normal Operations - RNO

In de periode na de eerste corona-lockdown (medio 2020) was er wereldwijd sprake van een significante toename van luchtvaartincidenten, zowel bij Commercial Air Traffic (CAT) als bij de General Aviation (GA). Ook op Lelystad Airport hebben we in die periode een relatief hoog aantal incidenten geregistreerd, terwijl er in de tweede helft van het kalenderjaar juist duidelijk sprake was van minder voorvallen. Om goed voorbereid te zijn op de periode na de huidige lockdown willen we middels een specifieke checklist enkele handvatten bieden voor het hervatten van de specifieke GA-operatie op ons veld. De checklist kan door operators worden gebruikt als eerste aanzet om vanuit het eigen veiligheidsmanagementsysteem een gedegen inschatting te maken van de aanstaande situatie. U vindt de RNO-checklist Lees meer

Natuurvergunning Lelystad Airport

Royal Schiphol Group heeft op 1 oktober 2020 een aanvraag gedaan voor een vergunning voor Lelystad Airport op basis van de wet Natuurbescherming. Vandaag heeft het ministerie van LNV bekend gemaakt dat het van plan is de vergunning te verlenen. Extern salderen Uit de passende beoordeling voor Schiphol blijkt dat het huidige maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen per jaar binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming blijft. Een gedeelte van het bestaande recht van Luchthaven Schiphol zal ten behoeve van vergunningverlening aan Lelystad Airport als externe saldering voor stikstofdepositie worden ingezet om 10. Lees meer

Nieuwe editie Lelystad Airportkrant

Nieuwe editie Lelystad Airportkrant
Het nieuwe vakantievliegveld van Nederland is ‘ready for take-off’ Lelystad – Lelystad Airport is klaar voor opening! Die boodschap zit verweven in alle verhalen in de zojuist verschenen en huis-aan-huis in Flevoland verspreide zesde editie van de Airportkrant. De krant is een uitgave van Lelystad Airport, provincie Flevoland en gemeente Lelystad. Bestuurders, luchthavendirectie, ondernemers, studenten en agrariërs richten zich op opening van Lelystad Airport per 1 november 2021. Lees meer

Runway Incursions

Sinds 7 november 2019 wordt er op Lelystad Airport luchtverkeersleiding gegeven. Sindsdien geldt dat alle vliegtuigen, voertuigen en personen expliciet toestemming moeten hebben van de Toren voordat men de baan oprijdt, start en/of landt. Wanneer dit gebeurt zónder toestemming van de verkeersleiding, is sprake van een runway incursion. In de definitie van ICAO gaat het hierbij om: “Any occurrence at an aerodrome involving the incorrect presence of an aircraft, vehicle or person on the protected area of a surface designated for the landing and take-off of aircraft.” Runway incursions worden in de internationale burgerluchtvaart beschouwd als een van de belangrijkste veiligheidsrisico’s, waaraan continu aandacht besteed dient te worden. Lees meer

Hoogte verkeerstoren

De verhoogde verkeerstoren op Lelystad Airport staat, in vergelijking met andere luchthavens in Nederland, relatief dicht op de start-/landingsbaan. Inclusief de antennes vormt de toren een obstakel van net geen 26 meter hoog boven terreinhoogte (69 feet AMSL).

Uit extern veiligheidsonderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van de toren op haar huidige positie niet negatief van invloed is op de vliegveiligheid. Wel wordt geadviseerd om, in geval van touch and go’s en/of go arounds, het vliegpad niet in de richting van de toren te verleggen. Dit geldt met name onder omstandigheden met sterke crosswind vanuit noordoostelijke richting. Lees meer

Markering Delta Apron

Sinds de invoering van de Luchtverkeersleiding zijn de maatregelen met betrekking tot het gebruik van de platformen aangescherpt. Een van de platformen die extra aandacht vraagt is het D-platform. Hier gelden onder andere de volgende regels: Het gebruik van een Hi-vis hesje of jas is verplicht. Het is niet toegestaan om van midden op het platform naar de GA-terminal te lopen aangezien je dan een taxilane kruist. Hoe dan wel te lopen?
Als luchthaven hebben we markeringen laten aanbrengen om de looproute te verduidelijken. Lees meer
Getoond 1–10 van 1091234567...1011
Terug