Nieuws & Media . 9 Algemeen 9 Aannemer kiest boer voor beheer Lelystad Airport

Aannemer kiest boer voor beheer Lelystad Airport

Het gras op het nieuwe Lelystad Airport zal de komende vijftien jaar worden beheerd en onderhouden door de Lelystadse Boer, de groep van zeventig verenigde boeren rondom het vliegveld. Dat zijn aannemer Dura Vermeer en de boeren overeen gekomen.

Beide partijen maakten dat onder toeziend oog van gedeputeerde Jaap Lodders, wethouder Jop Fackeldey en directeur van Lelystad Airport Hanne Buis bekend, midden op een deel van de nieuwe startbaan die inmiddels is aangelegd. Genoemde partijen tekenden in december tijdens de officiële oprichting van De Lelystadse Boer een intentie-overeenkomst tot samenwerking. Gemeente Lelystad en Provincie Flevoland steunden het initiatief van De Lelystadse Boer met een opstartsubsidie. Dit contract is daarvan een direct succesvol gevolg.

 

Aannemer Dura Vermeer is naast het ontwerp en de realisatie van de land- en luchtzijdige infrastructuur, ook verantwoordelijk voor het langjarige onderhoud van Lelystad Airport. Een deel daarvan is nu uitbesteed aan De Lelystadse Boer. Het betekent dat de boeren uit het gebied het gras rondom de vernieuwde start- en landingsbaan zullen inzaaien met een speciaal grasmengsel dat vogelwerend werkt. Het verse gras zal volgens strak regime door de rentmeesterboeren worden verzorgd, bemest en gemaaid.

Frank Mollenhof, als projectdirecteur namens Dura Vermeer: “De Lelystadse Boer heeft laten zien innovatief en ondernemend te zijn en ze hebben kunnen aantonen aan dezelfde hoge veiligheidsstandaard te zullen voldoen als andere gespecialiseerde bedrijven. Veiligheid is bij het werken op een luchthaven van het allergrootste belang, in de manier van werken en als het gaat om vogelwerendheid. Het werken met de boeren uit de omgeving is bovendien een heel mooi gegeven.”

Voor De Lelystadse Boer was de overeenkomst een belangrijk doel. “We hebben vanaf onze oprichting gezegd dat niemand het gras op Lelystad Airport beter zou kunnen onderhouden dan de boeren uit het gebied”, zegt Gerben van Lenthe, die via belangenorganisatie LTO Noord het aanbestedingsproces voor de Lelystadse Boer begeleidde. “Door als boeren gezamenlijk op te treden hadden we de kans om goed in te schrijven op deze aanbesteding. Er komt heel wat kijken bij het onderhouden van een luchthaven, maar samen hebben we genoeg kennis en slagkracht om het waar te maken.”

Voor de directe buren van de luchthaven is het bovendien een manier om beter om te kunnen gaan met de toenemende overlast van het toenemend vliegverkeer. Van Lenthe: “Dat is het omdenken dat we hebben omarmd. Laten we niet langer proberen om van alles te blokkeren, maar laten we kijken hoe we samen mooie kansen kunnen pakken. Op deze manier betrokken worden in de operatie van het vliegveld is daarvan een prachtig voorbeeld.”

Luchthavenfonds
Het initiatief van De Lelystadse Boer wordt door provincie Flevoland en de gemeente Lelystad ondersteund. Het ontvangt vanuit het onlangs ingestelde Luchthavenfonds een financiële bijdrage. Doel van het fonds, dat door beide overheden én Lelystad Airport wordt gevoed, is het stimuleren van duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven.

Duurzame toepassingen voor gemaaid gras
De Lelystadse Boer treft de laatste voorbereidingen voor de inzaaiwerkzaamheden. Volgend jaar zal het jonge gras voor het eerst geklepeld worden. Een volgende uitdaging voor de boeren is om het vrijkomende gras te kunnen verwaarden, door bijvoorbeeld de vezels te gebruiken als verpakkingsmateriaal voor horeca op het vliegveld.