Nieuws & Media . 9 Export 9 Aanbesteding integrale dienstverlening gestart

Aanbesteding integrale dienstverlening gestart

De aanbesteding voor de ‘integrale dienstverlening’, ook wel perceel 2B genoemd, is op 21 september van start gegaan. De aanbesteding omvat:

  • Reinigen van de terminal, het vliegtuig en public areas;
  • Het beveiligen van de terminal, bagage en passagiers;
  • Het gastheerschap binnen en buiten de terminal;
  • Het afhandelen van bagage en passagiers rondom en in de terminal;
  • Het bevoorraden en vertrek gereedmaken van het vliegtuig van het vliegtuig in de ruimste zin van het woord;
  • Het (geheel en/of gedeeltelijk) (mede) aanschaffen en onderhouden van benodigde middelen, materialen, apparatuur en (losse) inrichtingselementen t.b.v. de integrale dienstverlening;
  • Het (geheel en/of gedeeltelijk) verder afwerken van de casco opgeleverde terminal, zoals vloeren, wanden en inrichting.

De aankondiging en de leidraad kunt u inzien via TenderNed, klik hier.

Meer informatie over het aanbestedingsproces kunt u vinden in onze factsheets, klik hier.