Non-standaard vluchten

Formatievluchten

Conform de standaard geldende regelgeving (SERA.3135) is het uitvoeren van een formatievluchten slechts toegestaan indien dit vooraf is overeengekomen tussen de gezagvoerders van de luchtvaartuigen die deelnemen aan de vlucht. Daarnaast geldt op basis van het Luchthavenreglement Lelystad Airport dat de vlucht voorafgaande aan de vlucht dient te zijn afgestemd met de dienstdoende functionaris van de havendienst. De afstemming mag telefonisch via 0320-284791, waarbij de details van de vlucht worden besproken:

 • Call sign van het team (indien van toepassing)
 • Deelnemende registraties
 • Naam ‘flight leader’
 • Namen van de overige gezagvoerders
 • Personen aan boord per toestel.
 • De intenties van de vlucht (bijv. lokaal / overland / demo / etc.)

Tijdens dit overleg kan de havendienst nadere aanwijzingen geven t.a.v. bijvoorbeeld het vermijden van geluidsgevoelige gebieden.
Alle normaal geldende (circuit)regels- en procedures gelden onverkort voor formatievluchten.
Ad hoc formaties die niet vooraf zijn aangemeld worden niet toegestaan.

Demo-oefenvluchten

Het vliegen van formele luchtvaartvertoningen (air shows) is enkel toegestaan aan vliegers met een Display Authorization (DA) / Vertoninglicentie.
T.b.v. het behalen van of geldig houden van deze licentie is het nodig dat de houder ervan de zijn sequence regelmatig beoefent. Indien de sequence onderdelen bevat dit binnen het circuitgebied dienen te worden uitgevoerd, is artikel 40, lid 9 van het Luchthavenreglement Lelystad Airport van toepassing.
Daarbij is het vereist dat de vlieger de vlucht vooraf toestemming verkrijgt van de dienstdoende functionaris van de havendienst. Dit kan via telefonisch via 0320-284791. De toestemming wordt enkel gegeven indien het aannemelijk is dat overig (circuit)verkeer niet door de oefenlucht wordt gehinderd. In de praktijk kan hieruit volgen dat dit type vlucht enkel aan de randen van de dag kan worden uitgevoerd. Overig circuitverkeer wordt per RT ingelicht over de oefenvlucht.
Ook na verleende toestemming kan de havendienst altijd beoordelen of de manoeuvre veilig wordt uitgevoerd en overig verkeer niet wordt gehinderd. Indien dit wel het geval is, dient de vlieger de oefening te staken.

Overige vluchten

Afwijkende vluchten, anders dan hierboven beschreven, zijn niet toegestaan.
Praktijkvoorbeelden hiervan zijn:

 1. Low-passes en fly by’s over de baan, anders dan:
   • als onderdeel van een formele instructievlucht, bijv. ter beoefening van laagsnelheidsgedrag
   • in noodgevallen ter controle van het landingsgestel
 2. Low-passes en fly by’s over de rijbanen of langs de toren
 3. Vliegen over gebouwen op de luchthaven
Terug