Meldpunt Lelystad Airport

Meldpunt Lelystad Airport is het platform voor meldingen vanuit de omgeving van de luchthaven. Hindermeldingen betreffende het vliegverkeer van en naar Lelystad Airport kunnen hier worden ingediend.
We registreren, categoriseren en analyseren alle meldingen van omwonenden. Deze meldingen worden verwerkt in een rapportage. Schiphol Group, LVNL en het ministerie van Infrastructuur en Milieu kunnen de rapportages, signalen en aanbevelingen aangrijpen om maatregelen te nemen of voorstellen te doen om bepaalde vormen van hinder terug te dringen.

Melding maken per mail?

Wij zijn graag op de hoogte van wat er speelt. Maak daarom uw melding vandaag nog via meldingen@lelystad-airport.nl

Wij nemen uw meldingen in behandeling als de volgende gegevens in uw bericht verwerkt zijn:

  • Naam, adres en telefoonnummer
  • Locatie
  • Tijd en datum
  • Omschrijving / details

Vraagt de melding om een terugkoppeling, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 Melding maken per telefoon?

Maakt u liever een telefonisch melding, neemt u dan contact op met telefoonnummer 088-6009709

Terug