Actueel

Runway Incursions

Sinds 7 november 2019 wordt er op Lelystad Airport luchtverkeersleiding gegeven. Sindsdien geldt dat alle vliegtuigen, voertuigen en personen expliciet toestemming moeten hebben van de Toren voordat men de baan oprijdt, start en/of landt. Wanneer dit gebeurt zónder toestemming van de verkeersleiding, is sprake van een runway incursion. In de definitie van ICAO gaat het hierbij om: “Any occurrence at an aerodrome involving the incorrect presence of an aircraft, vehicle or person on the protected area of a surface designated for the landing and take-off of aircraft.” Runway incursions worden in de internationale burgerluchtvaart beschouwd als een van de belangrijkste veiligheidsrisico’s, waaraan continu aandacht besteed dient te worden. Lees meer

Hoogte verkeerstoren

De verhoogde verkeerstoren op Lelystad Airport staat, in vergelijking met andere luchthavens in Nederland, relatief dicht op de start-/landingsbaan. Inclusief de antennes vormt de toren een obstakel van net geen 26 meter hoog boven terreinhoogte (69 feet AMSL).

Uit extern veiligheidsonderzoek is gebleken dat de aanwezigheid van de toren op haar huidige positie niet negatief van invloed is op de vliegveiligheid. Wel wordt geadviseerd om, in geval van touch and go’s en/of go arounds, het vliegpad niet in de richting van de toren te verleggen. Dit geldt met name onder omstandigheden met sterke crosswind vanuit noordoostelijke richting. Lees meer

Markering Delta Apron

Sinds de invoering van de Luchtverkeersleiding zijn de maatregelen met betrekking tot het gebruik van de platformen aangescherpt. Een van de platformen die extra aandacht vraagt is het D-platform. Hier gelden onder andere de volgende regels: Het gebruik van een Hi-vis hesje of jas is verplicht. Het is niet toegestaan om van midden op het platform naar de GA-terminal te lopen aangezien je dan een taxilane kruist. Hoe dan wel te lopen?
Als luchthaven hebben we markeringen laten aanbrengen om de looproute te verduidelijken. Lees meer

FOD

De afkorting FOD staat voor Foreign Object Debris (of Damage), de Engelse term voor zwerfvuil op airside of schade aan vliegtuigen die daaruit voortkomt. Dit kan komen door bijvoorbeeld rondvliegend plastic of steentjes op de taxibaan.

Met name aan het zwerfvuil dat schade veroorzaakt kunnen wij met z’n allen iets doen. Laat geen troep rondslingeren en ruim zaken die niet op airside horen direct op. Meld het bij de luchthaven als u spullen of zwerfvuil signaleert die u niet zelf kunt opruimen. Lees meer

Hoogtebeperkingen rondom Lelystad Airport

Lelystad Airport heeft veiligheid voor omwonenden, bedrijven en vliegers hoog op de agenda staan. Om de veiligheid op en rond de luchthaven te waarborgen, gelden hoogtebeperkingen rondom Lelystad Airport. Met de hoogtebeperkingen houden we de aan- en uitvliegroutes vrij van obstakels. Vliegverkeer op Lelystad Airport De hoogtebeperkingen die gelden rondom luchthavens zijn vastgelegd in internationale wet- en regelgeving. Iedereen die op of rondom de luchthaven bouwplannen heeft of tijdelijke obstakels wil plaatsen, moet hier rekening mee houden. Lees meer

Publicatie ontwerp-luchtvaartnota

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag haar ontwerp-luchtvaartnota gepubliceerd. Als onderdeel van de Royal Schiphol Group vindt Lelystad Airport het van groot belang dat de Luchtvaartnota wordt vastgesteld. Dit lange termijnperspectief voor de luchtvaart helpt ons bij de verdere ontwikkeling van de luchthaven. Lelystad Airport is er qua infrastructuur en organisatie klaar voor om vakantiegangers en commercieel vliegverkeer te ontvangen. Lees meer

Maatregelen rondom het Coronavirus

Graag informeren wij u hoe Lelystad Airport met de maatregelen rondom het Coronavirus omgaat. RIVM richtlijnen Lelystad Airport hanteert de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Dat betekent dat wij het thuiswerken van onze medewerkers stimuleren en dat bijeenkomsten geannuleerd worden indien deze niet strikt noodzakelijk zijn voor bedrijfskritische processen. Ook schudden wij geen handen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. We adviseren bezoekers en collega's om hygiënemaatregelen in acht te nemen zoals het regelmatig wassen van de handen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog en het gebruiken van papieren zakdoekjes. Lees meer

Vertrek Hanne Buis

Graag verwijzen wij naar het persbericht van Royal Schiphol Group: Hanne Buis benoemd tot Chief Projects & Assets Officer (CPAO) Royal Schiphol Group Wilma van Dijk nieuwe directeur Lelystad Airport Per 1 juni a.s. is Hanne Buis (43) door de Raad van Commissarissen benoemd tot Chief Projects & Assets Officer (CPAO) van Royal Schiphol Group. Lees meer

Opening Lelystad Airport uitgesteld tot november 2021

Vandaag heeft minister Cora van Nieuwenhuizen bekend gemaakt dat zij de opening van Lelystad Airport uitstelt tot 1 november 2021. De minister doet dit naar aanleiding van de coronacrisis en het aanvullende advies van de Commissie voor de m.e. Lees meer

Reactie Advies Commissie-Remkes

Gisteren is het advies van Comissie-Remkes openbaar gemaakt. Momenteel bestuderen wij het rapport in detail. Graag verwijzen wij naar het statement van Royal Schiphol Group. Lees meer
Getoond 11–20 van 1101234567...1011
Terug